Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заседанието на Общински съвет - Троян по повод подадено в Търговския регистър заявление, с което се иска обявяване на решение на акционерите в „Търговия Троян“ АД за увеличаване капитала на дружеството

Временно изпълняващият длъжността Кмет на Община Троян предложи на Председателя на Общинския съвет свикване на заседание на Съвета, което не беше планирано.

Заседанието е по повод подадено в Търговския регистър заявление, с което се иска обявяване на решение на акционерите в  „Търговия Троян“ АД за увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови 50 хиляди поименни акции с номинална стойност от един лев за всяка една. Решението на Общото събрание на акционерите в дружеството, в което Общината има 49% акционерно участие, е взето единствено с гласовете на „Търговия Троян 98“ АД, представлявано от Валентин Цветанов Бечев. Община - Троян не е била информирана за събранието на акционерите по друг начин, освен чрез обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър. Към момента Община Троян няма представител в Съвета на директорите на дружеството, което води до затруднение Общината като акционер да бъде своевременно и надлежно информирана за дейността на дружеството, особено когато се засягат акционерните ѝ права.

С това решение, взето във време, в което Кметът на общината е в отпуск, а Общинският съвет на практика не заседава, грубо се погазва интересът на Община Троян, тъй като ако то бъде вписано в Търговския регистър след придобиване на всички новоиздадени акции от „Търговия Троян 98“ АД, акционерният дял на Общината в дружеството би намалял от 49% на 24.5%.

В тази връзка вече е свикано заседание на Общинския съвет на 19.10.2023 г. от 13.30 часа, на което се очаква да бъде гласувано решение, с което Община Троян да запише и ПРИДОБИЕ 24 500 броя новоиздадени поименни акции с номинална стойност от един лев за всяка една от капитала на „Търговия Троян“ АД, с което ще бъде запазено досегашното съотношение на акционерните дялове между двамата акционери в дружеството и интересът на Общината ще бъде напълно защитен. За придобиването на акциите Община Троян следва да заплати сумата от 24500 лв.

Последна промяна: 13:32, 17 Октомври 2023
Разглеждания: 213

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook