Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адрес ул. "Христо Смирненски" № 64а на лицето Румен Маринов Маринов

ЗАПОВЕД № 61 от 16.01.2024 г.

Троян

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 99б ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, като взех предвид направените констатации в протокол от 12.01.2024 година на комисията, назначена със Заповед № 1/12.01.2024 г. на Кмета на община Троян

 

НАРЕЖДАМ:

 

Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес на:

Румен Маринов Маринов с ЕГН 7207083049, настоящ адрес гр. Троян ул. „Христо Смирненски“ № 64А от дата 09.07.2008 г.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите  лица чрез публикуване на интернет сайта на община Троян и да се обяви на информационното табло на общинска администрация Троян.

Заповедта да се изпрати на ГД „ГРАО“ към МРРБ и ТЗ „ГРАО“ гр. Ловеч за автоматизираното заличаване на адреса в регистъра на населението.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица пред Административен съд – Ловеч  по реда на АПК, чрез кмета на община Троян.

На основание чл. 92, ал. 14, изречение 2 от Закона за гражданската регистрация обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

ДОНКА МАХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 15:31, 8 Март 2024
Разглеждания: 173

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook