Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за забрана на ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, МПС, балкони и др. на територията на с. Белиш

З А П О В Е Д

№ 1141

от 31.08.2023 г.

на Кмета на Община Троян

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с §2, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и във връзка с намаления дебит на питейните източници на територията на с. Белиш, общ. Троян, и осигуряването на редовно подаване на питейна вода за населението

ЗАБРАНЯВАМ:

ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, МПС, балкони и др., пълненето на басейни и други подобни.

Забраната важи за територията на с. Белиш, Община Троян.

При нарушаване на забраната на физическите лица се налага наказание глоба в размер от 20 до 500 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 2000 лева.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на кметския наместник. на с. Белиш.

Настоящата заповед да се обяви на таблото в Център за услуги на гражданите, на електронния сайт на община Троян и в кметството на с. Белиш.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 15:31, 8 Март 2024
Разглеждания: 225

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook