Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

№ 507 от 24.04.2023 г.

На основание чл. 44, ал.1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 99б ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка със сигнал с вх. № СП-2/20.04.2023 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

  1. Петя Пенева – ст. експерт в Областна администрация -Ловеч
  2. Представител на РУ  Полиция - Троян
  3. Румяна Ралчовска – ръководител на ТЗ „ГРАО“ - Ловеч
  4. Светлина Дончева - ст. експерт „Гражданско състояние“ в Община Троян

Със задача:

В 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед да се извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес съгласно чл. 92 или чл. 99а от Закона за гражданската регистрация.

За резултатите от проверката да бъде изготвен протокол. При установяване на адресно регистрирани лица в нарушение  да бъде стартирана процедура за заличаване на адресните регистрации.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА    /П/

Кмет на Община Троян

 

* Информацията е заличена на основание чл. 6, т.1, б. „д“, предл. второ на Регламент (ЕС) 2016 / 679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Последна промяна: 15:31, 8 Март 2024
Разглеждания: 311

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook