Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за назначаване на комисия на основание чл. 99б ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация

 

ЗАПОВЕД № 1 от 02.01.2024 г.

Троян

 

На основание чл. 44, ал.1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 99б ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка със заявление  с вх. № З-РД-1541/21.12.2023 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

  1. Представител на  Областна администрация -Ловеч
  2. Представител на РУ  Полиция - Троян
  3. Румяна Ралчовска – ръководител на ТЗ „ГРАО“ - Ловеч
  4. Светлина Дончева - ст. експерт „Гражданско състояние“ в Община Троян

 

Със задача:

В 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед да се извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес съгласно чл. 92 или чл. 99а от Закона за гражданската регистрация.

 За резултатите от проверката да бъде изготвен протокол. При установяване на адресно регистрирани лица в нарушение  да бъде стартирана процедура за заличаване на адресните регистрации.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение и обяви на таблото за обявления и на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Обшина Троян

Последна промяна: 15:31, 8 Март 2024
Разглеждания: 231

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook