Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

 

ЗАПОВЕД № 992 от 31.07.2023 г.

на Кмета на Община Троян

 

На основание чл. 44, ал.1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 99б ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с молба с вх. № З-РД-758/27.07.2023 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

  1. Представител на  Областна администрация -Ловеч
  2. Представител на РУ  Полиция - Троян
  3. Представител на ТЗ „ГРАО“ - Ловеч
  4. Представител на Община Троян от отдел „Услуги на гражданите“

 

Със задача:

В 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед да се извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес съгласно чл. 92 или чл. 99а от Закона за гражданската регистрация.

 За резултатите от проверката да бъде изготвен протокол. При установяване на адресно регистрирани лица в нарушение  да бъде стартирана процедура за заличаване на адресните регистрации.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение и обяви на таблото за обявления и на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА /П/
И.Д. Кмет на община Троян

съгласно Заповед № 955/25.07.2023 г.

 

Последна промяна: 15:31, 8 Март 2024
Разглеждания: 335

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook