Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

З А П О В Е Д

№ 799  21.06.2023 г.

На основание чл. 44, ал.1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 99б ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка със сигнал с вх. № З-РД-639/20.06.2023 година

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

  1. Представител на  Областна администрация -Ловеч
  2. Представител на РУ  Полиция - Троян
  3. Румяна Ралчовска – ръководител на ТЗ „ГРАО“ - Ловеч
  4. Светлина Дончева - ст. експерт „Гражданско състояние“ в Община Троян

Със задача:

В 7-дневен срок от издаване на настоящата заповед да се извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес съгласно чл. 92 или чл. 99а от Закона за гражданската регистрация.

 За резултатите от проверката да бъде изготвен протокол. При установяване на адресно регистрирани лица в нарушение  да бъде стартирана процедура за заличаване на адресните регистрации.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение и обяви на таблото за обявления и на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

БИСТРА ЧОЛАКОВА /П/

И.Д. Кмет на Община, съгласно Заповед 770/15.06.2023 г.

 

Последна промяна: 15:31, 8 Март 2024
Разглеждания: 319

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook