Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 909 от 13.07.2023 г. на Кмета на Община Троян

 

ЗАПОВЕД № 909 от 13.07.2023 г.

на Кмета на Община Троян

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 99б ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, като взех предвид направените констатации в протокол от 07.07.2023 година на Комисията, назначена със Заповед № 799/21.06.2023 г. на Кмета на община Троян

 

НАРЕЖДАМ:

 

Заличавам адресната регистрация по постоянен адрес на:

Иванчо * Гачев с ЕГН *, постоянен адрес гр. Троян ул. „Ген. Карцов“ № 68 от дата 18.03.2002 г.

Заличавам адресната регистрация по настоящ адрес на:

Иванчо * Гачев с ЕГН *, настоящ адрес гр. Троян ул. „Ген. Карцов“ № 68 от дата 01.01.1980 г.

Иванчо * Гачев с ЕГН * , настоящ адрес гр. Троян ул. „Ген. Карцов“ № 68 от дата 31.05.2007 г.

 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите  лица чрез публикуване на интернет сайта на община Троян и да се обяви на информационното табло на общинска администрация Троян.

Заповедта да се изпрати на ГД „ГРАО“ към МРРБ, чрез ТЗ „ГРАО“ гр. Ловеч за автоматизираното заличаване на адреса в регистъра на населението.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица пред Административен съд – Ловеч  по реда на АПК, чрез кмета на община Троян.

На основание чл. 92, ал. 14, изречение 2 от Закона за гражданската регистрация обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

ДОНКА МИХАЙЛИОВА /П/

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 15:31, 8 Март 2024
Разглеждания: 151

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook