Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян"

02
Окт
2023
Заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на…

 

На 28.09.2023 г. от 12:30 часа в социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания“ гр. Троян, ул. „Радецки“ № 30, ет. 1 се проведе заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания – КОМПОНЕНТ 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Бенефициент на проекта е Община Троян. Стойността на проекта е 1 017 197,34 лв. и  представлява 100% безвъзмездна финансова помощ с източник на финансиране Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

На събитието присъстваха г-жа Розалина Русенова - заместник-кмет на Община Троян, г-жа Марияна Николова – началник на отдел „Социална и здравна политика“ и ръководител на проекта, г-н Кенан Терзиев - управител на ОИЦ – Ловеч и Мариана Бандрова – експерт в ОИЦ - Ловеч, г-жа Даниела Петкова - директор на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Троян, членове на екипа на проекта, експерти от отдел „Социална и здравна политика“, служители на социалната услуга, представители на медиите.

Г-жа Русенова откри пресконференцията с представяне на проекта и решението на общината да разшири социалната услуга за дневната грижа, която се предоставя на общината като изгради нова материална база, в която да се предоставя услугата за пълнолетни лица с увреждания. До решението се е стигнало, защото следва да се осигури алтернативна грижа на децата, когато навършват 18 г. и на вече пълнолетните лица.

Успоредно със стартиране на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с увреждания, през 2019 г. общината възложи проектиране за изграждане на нова социална инфраструктура. Г-жа Русенова сподели, че решението за избор на място не е бил толкова лесен, тъй като е търсено място в града, което да е комуникативно. След извършване на конструктивно обследване се  е стигнало до идеята за разполагането на социалната услуга в част от сградата на т. нар. Недостроена поликлиника, която отговаря на всички критерии за местоположение за такъв тип социална услуга и за която вече е узрявала идеята да се превърне в комплекс за социални услуги, където да бъдат преместени и териториалните структури на Агенция за социално подпомагане и Агенция по заетостта.

Г-жа Русенова информира, че за реализацията на идеята и изпълнението на одобрения вече проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, поради максимално допустимия финансов ресурс на програмата, Община Троян е инвестирала собствени бюджетни средства в размер на 486 953 лв., за изпълнение на дейности от инвестиционния проект по части: Конструкции, ВиК мрежи и Вертикална планировка на стойност 98 715 лв., и за изграждане на довеждащата инфраструктура и паркинг пред сградата за 72 автомобила – на стойност 388 238 лв.

Представяне на проекта направи неговия ръководител – г-жа Николова, като сподели, че реализацията му е стартирала на 10.08.2020 г. с избор на изпълнител на строително-монтажните работи, а строителната площадка е открита на 28.06.2021 г. Материалната база е изградена и въведена в експлоатация на 21.07.2022 г., на първия етаж в секция „Г“ на  недостроената поликлиника. Изпълнени са в пълен обем планираните дейности на проекта, като е доставено необходимото оборудване и обзавеждане на материалната база и транспортни средства.

Ръководителят на проекта направи уточнението, че проектът включва 40 % кръстосано финансиране от Европейски фонд за регионално развитие, за разходите за ремонт и реконструкция на сградния фонд, в който ще се предоставя социалната услуга последствие.

Представени бяха дейностите по проекта за наемане на персонал и предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания на територията на общината с капацитет 30 места дневна грижа и 60 консултативна.

Информация за дейностите, които предоставя социалната услуга, представи г-жа Снежана Паймакова – управител, която сподели за услугите, програмите, целевата група и броя на потребителите към момента, материалната база и специалистите, които работят в нея. Г-жа Паймакова анонсира, че услуги се правят на място в центъра и мобилно в дома на потребителите. Представя и услугата „Заместваща грижа“, която се предоставя в центъра и която осигурява 24-часово обслужване до 14 дни в годината на лица с увреждания.

Г-жа Русенова изрази удовлетворението на Община Троян като бенефициент на проекта и доставчик на социалната услуга за резултатите от дейността на центъра и удовлетвореността на потребителите и техните близки, като подчерта, че общината е осигурила устойчивост на услугата, която от 01.10.2023 г. ще се предоставя чрез финансиране от държавния бюджет.

 

Проект: BG05M9OP001-2.061-0006

 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“

Последна промяна: 14:20, 2 Октомври 2023
Разглеждания: 256

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook