Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.019-0005 „Нова грижа в община Троян“

02
Окт
2023
Заключителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.019-0005 „Нова грижа…

На 28.09.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства – гр. Троян, ул. „34-ти Троянски полк“ № 42 се проведе заключителна пресконференция по проект „Нова грижа в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Бенефициент на проекта е Община Троян. Стойността на проекта е 1 220 000 лв. и  представлява 100% безвъзмездна финансова помощ с източник на финансиране Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

На събитието присъстваха г-жа Розалина Русенова -  заместник-кмет на Община Троян, г-жа Марияна Николова – началник на отдел „Социална и здравна политика“ и ръководител на проекта, г-н Кенан Терзиев - управител на ОИЦ – Ловеч и Мариана Бандрова – експерт в ОИЦ - Ловеч, г-жа Даниела Петкова - директор на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Троян, членове на екипа на проекта, експерти от отдел „Социална и здравна политика“, служители на социалната услуга, представители на медиите.

Пресконференцията беше открита от г-жа Русенова, която сподели с присъстващите как се е зародила идеята за създаване на социалната услуга, като необходимостта от изграждането на Дневен център в град Троян неколкократно е заявявана от родителите на децата и младежите с увреждания в общината. За да се удовлетвори тази потребност е възложено проектиране за изграждането на материалната база, като теренът, който е определен – в близост до детска градина, училище, Медицински център и МБАЛ, е съгласуван с родителите.

Сградата, в която се помещава социалната услуга е изградена през 2019 г. със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, след което стартира настоящият проект „Нова грижа в община Троян“, за предоставяне на социалната услуга със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Г-жа Русенова отбеляза, че Община Троян е била инициатор за включването на младежите до 29-годишна възраст като потребители на проекта, тъй като първоначално процедурата, по която се финансира проектът е допускал осигуряването на подкрепа само за децата в риск, включително с увреждания.

Ръководителят на проекта – г-жа Николова запозна присъстващите с целите, дейностите, целевите групи, капацитета на социалната услуга, стойността на проекта и източника на неговото финансиране, срока на реализация и постигнатите резултати.

Споделен бе приносът на проекта за постигане на целите на процедурата, по която се финансира и подкрепата към процеса по деинституционализация на грижите за деца, за осигуряване правото на всяко дете и младеж до достъп до качествена грижа и услуга в общността, съобразно неговите индивидуални потребности, чрез предоставянето на социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с увреждания и техните семейства на територията на общината.

Г-жа Мировойска – управител на услугата, презентира дейностите, които предоставя социалната услуга, материалната база, персонала и неговата квалификация, постигнатите резултати с децата и младежите и удовлетвореността от предоставяната подкрепа.

От своя страна ръководството на общината и доставчик на социалната услуга изрази удовлетворението си от постигнатите резултати и от интереса към социалната услуга, което е продиктувано от една страна от добрата материална база, която е изградена, но най-вече от работата и професионализма на екипа на социалната услуга.

В заключение г-жа Русенова сподели с присъстващите, че е осигурена устойчивост на проекта и социалната услуга ще продължи своята работа от 01.10.2023 г. като делегирана от държавата дейност.

Пресконференцията завърши с информация за приноса на Европейския фонд за регионално развитие за изграждане на материалната база на социалната услуга и на Европейския социален фонд за нейното предоставяне.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 14:26, 2 Октомври 2023
Разглеждания: 271

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook