Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

За поредна година кметът на община Троян не предлага увеличение на местните данъци и такси

12
Дек
2022
За поредна година кметът на община Троян…

Въпреки растящите цени на електроенергията, строителните материали, храните, горивата и всички други стоки, които обезпечават нормалната дейност на една община Кметът на Общината Донка Михайлова няма да предлага ръст на местните данъци и такси за 2023 г. Това решение е взето след сериозен анализ на финансовата обезпеченост на разходите общината и на отражението на инфлацията върху ежедневието на жителите на общината.

Община Троян е сред малкото, които успяват  да не увеличават имуществените данъци за населението и бизнеса за периода от 2011 г. насам. Увеличението на такса битови отпадъци е извършвано в години, в които е имало по-чувствителен законовоопределен ръст на основни съставни части на таксата - минималната работна заплата и на отчисленията към РИОСВ, определени от Закона за управление на отпадъците. За 2023 г. увеличението на минималната работна заплата се предвижда да бъде от 710 лв. на 850 лв., друг компонент, който влияе върху определяне размера на такса битови отпадъци е отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, които общините трябва да внасят по сметка в РИОСВ. През изминалата година Община Троян предприе действия за намаляване депонирането на твърди битови отпадъци, като въведе в експлоатация сепарираща и компостираща инсталация. Това доведе до намаляване размера на отчисленията по ЗУО, в следствие на което Община Троян няма да увеличава размера на такса битови отпадъци.   

За периода от 2011 г. насам Община Троян е провела намаления в данъчните ставки както следва:

  • През 2011г. за 2012 г. е променен размера на данъка върху превозните средства, като е намален с около 14%.
  • През 2012 г. е намален с около 5% размера на патентния данък за 2013 г.  / за дейностите, които са били на минималния размер, определен от ЗМДТ няма промяна / .
  • През 2014 г. е намален отново размера на патентния данък с 5% за 2015г. / за дейности, които са били на минималния размер, определен от ЗМДТ няма промяна /.
  • През 2017г. е променен данък за таксиметров превоз на пътници за 2018г. от 500 лв. на 400 лв.
  • През 2019 г. е променен начина на облагане на леките автомобили и товарните с технически допустима маса не повече от 3,5 тона, като данъкът се състои от два компонента – имуществен и екологичен. При имуществения компонент са въведени минималните ставки за мощност на двигателя според ЗМДТ. 
  • През 2021 г. и 2022 г. е намален данъка на такситата от 400 на 300 лева, при осигурено финансиране на разликата от държавния бюджет.

Община Троян поддържа нива на данъчните ставки под средните за страната и изпълнява ангажимента си в това отношение, поет със управленската програма на Кмета.

Ръстът в приходите от местни данъци и ставки в бюджета на Троянска община се дължи основно на повишената събираемост. Този ръст е важен фактор за финансовата устойчивост на бюджета на общината.

 

Последна промяна: 10:12, 12 Декември 2022
Разглеждания: 303

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook