Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Всички троянски общински фирми приключват 2022 г. с печалба

В края на 2022 г. Община Троян е едноличен собственик на 4 еднолични търговски дружества с ограничена отговорност: “В и К – Стенето”– ЕООД, “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак” – ЕООД, “Общински пазари” – ЕООД и “Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” – ЕООД.

Първа цялостна година осъществява дейност създаденото през 2021 г, заедно с Община Априлци търговско дружество с ограничена отговорност „Хемус ресурс – Троян и Априлци“, което е с 90 % участие на Община Троян.

През 2022 г. общинските публични предприятия са осигурявали общо 314 работни места, а заедно ОП „Комунални услуги – Троян“ - общо 449 работни места. Средната работна заплата в публичните предприятия е 1267 лв.

Внесеният през 2022 г. дивидент от едноличните търговски дружества с общинско участие на база финансов резултат 2021 г. с приспаднат данък, е общо в размер на 128 874 лв.

Всички еднолични търговски дружества с ограничена отговорност приключват успешно 2022 г., като отчитат следните резултати:

           

           „В и К – Стенето“ ЕООД

            Балансова печалба (след приспаднати данъци) – 67 х. лв.

            Средно списъчния брой на персона за 2022 г. – 73 бр.

Инвестиции - общо в размер на 924 х. лв., от които 829 х. лв. в публични активи и 95 х. лв. в корпоративни активи.

Инвестициите в публични активи включват: подмяна на части от външни и вътрешни водопроводи, приходни водомери с дистанционно отчитане, устройства за дистанционно отчитане, СКАДА за водоснабдяване, ремонт помпени станции.

Корпоративните инвестиции представляват: 2 бр. транспортни средства, компютърна техника, стопански инвентар и др. В Договора за възлагане на дейностите по управление, стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К обектите, предвидените инвестиции  за 2022 г. в публични активи са  305 х. лв.

„МБАЛ – Троян“ – ЕООД

Балансова печалба (след приспаднати данъци) – 185 х. лв.

            Средно списъчния брой на персона за 2022 г. – 190 бр.

Инвестиции общо в размер на 239 х. лв., включващи придобиването на ДМА на стойност 119 х. лв. и извършвани СМР на стойност 120 х. лв. Част от инвестициите в размер на 116 х. лв. са реализирани с предоставени от  Община Троян средства.

„Медицински център – Троян“ – ЕООД (дъщерно дружество на „МБАЛ – Троян“ ЕООД)

Балансова печалба (след приспаднати данъци) – 8 х. лв.

Средно списъчния брой на персона за 2022 г. – 16 бр. Списъчният състав на персонала на „Медицински център – Троян“ – ЕООД към 31.12.2022 г. е 42 бр., от който 39 бр. е персонал, зает почасово, на втори трудов договор и 3 бр. на пълен работен ден.

Инвестициите са общо в размер на 11 х. лв., от които 3 х. лв. закупени ДМА (три канален ЕКГ) и 8 х. лв. СМР.

„НИХЗИ – Орешак“ – ЕООД

Балансова печалба (след приспаднати данъци) – 13 х. лв.

            Средно списъчния брой на персона за 2022 г. – 3 бр.

Инвестиции в размер на 7 х. лв. свързани с ремонт на материалната база на дружеството и изграждане на система за видеонаблюдение.

„Общински пазари“ – ЕООД

Балансова печалба (след приспаднати данъци) – 77 х. лв.

            Средно списъчния брой на персона за 2022 г. – 9,5 бр.

Инвестиции - 61 х. лв., свързани с изготвянето на идеен и технически проект за естетизиране облика на Централен пазар и изкърпване на асфалтова настилка на територията на обекти Централен пазар и Стоково тържище.

Последна промяна: 09:48, 2 Май 2023
Разглеждания: 205

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook