Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

В първата работна седмица за годината, кметът Михайлова и нейният екип обсъдиха годишните цели, които стоят пред администрацията

22
Яну
2021
snimka1.jpg

В първата работна седмица за годината, кметът Михайлова и нейният екип обсъдиха годишните цели, които стоят пред администрацията

Още в първата работна седмица от новата година, екипът на Община Троян обсъди планираните задачи и дейности за 2021 г. Подробно бяха представени и дебатирани целите на всички дирекции и отдели от администрацията.

Естествено годишните цели са съобразени с целите в управленската програма за мандата - поддържане на висока заетост и изпреварващо повишаване на доходите за хората от общината; по-добро качество на живот в по-добра жизнена среда; по-нататъшно ограничаване на темповете на демографската криза.

Когато планирахме основните цели в управленската програма даже не подозирахме колко актуална ще бъде първата ни цел и колко значима ще бъде тя в условията на пандемия, при които след здравето - хората се тревожат за работните места и доходите си.

Цялостната дейност на общината в това отношение през предстоящата година е планирана в Активна ще бъде работата на експертите в посока разработване на идеи за икономическото развитие на община Троян. Особено важни са тези задачи, в които предстои задълбочен анализ на местната икономическа среда и с оглед на кризата от 2020 г. Данните ще бъдат представени, като ще бъдат дискутирани и потенциалните възможности с бизнеса.

Специално внимание ще бъде отделено на подобряване на качеството на живот в по-добра жизнена среда. В центъра на вниманието на администрацията ще бъдат хората в неравностойно положение. Ежедневно Община Троян оказва подкрепа на близо 800 души. Програма за осигуряване на здравни и социални услуги в условия на COVID-19, която ще бъде представена отделно, ще даде представа за работата в тази посока през предстоящата година. Тук трябва да отбележим и проектът, който започваме да готвим за инвестиции в общинската болница по програмата „REACT - ЕU”. След като в последните години обновихме на 85% ВиК-инфраструктурата на града, годишните цели са концентрирани в сферата управлението на отпадъците. В първата фаза на пандемията започнахме изграждане на сепарираща и компостираща инсталации със средства от Оперативна програма „Околна среда“. Проектът приключва успешно през месец февруари. Със средства, осигурени от държавния бюджет, започнахме изграждане на нова клетка на Регионалната система за управление на отпадъците, включваща общините Троян и Априлци. В първото полугодие на 2021 г. предстои въвеждане в експлоатация на Подетап 1.2 - Изграждане на дига от км 0+000 до км 0+300 и от км 0.480 до км 0+600 на трета клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци Троян - Априлци - етапно строителство в имот с идентификатор 73198.5.25 по КККР на гр. Троян. В края на годината ще имаме една модерна система за отпадъци, даваща сигурност на Троян и на Априлци за десетина години напред.

През 2021 г. ще имаме един добър бюджет. Кметът ще предложи на гражданите за обществено обсъждане и на Общинския съвет увеличаване 2,5 пъти на средствата за селата. Сред основните обекти, които Общината има намерение да реиновира са част от ул. „Стара планина“ в Орешак, кметството в с. Врабево, здравните служби в Дълбок Дол, Голяма Желязна, Калейца, Бели Осъм и Балканец, читалищата в Орешак, Бели Осъм, Старо село, Борима и Чифлик.

Важни обекти, които планираме да бъдат изградени през годината са нов паркинг в квартал 303 /общинският терен зад АИР-а/, реконструкция на улица „Васил Левски“ в района на кв. „Велчевско“, облагородяването на района на новоизграждащите се магазин „Лидл“ и „Билла“

Отделяме специално внимание на зоните за отдих. Ще продължи и работата по създаване на атрактивна зона за отдих в гр. Троян – парк „Турлата“, създаване на нов парк в „Лъгът“, обновяване на парка в градинката пред киното, детската площадка до ул. „Стефан Караджа“. Ще търсим финансиране за парк „Капинчо“.

Продължават и дейностите по подобряване на жилищния фонд, с изпълнението на трите проекта за повишаване на енергийната ефективност на 10 жилищни сгради с 329 домакинства, за които Община Троян получи одобрение за финансиране през 2020 г. И през настоящата 2021 г. администрацията подаде своите предложения по проект „Красива България“, като експертите подготвиха проекти за Обновяване на детски площадки в ДГ „8-ми март“ и за ремонт на читалището в с. Бели Осъм. Продължава и работата за развитие на туристическата инфраструктура, чрез администриране на проект „Археологически комплекс СОСТРА - реставрация, експониране и социализация“, за който Община Троян получи одобрение за финансиране на проектното предложение.

Тече работното проектиране на бъдещата Многофункционална спортна зала. Предстои приемане на основния документ за нашето пространствено развитие, гарантиращ устойчивото развитие на териториите и съвместяването на разнообразни интереси – Общ устройствен план на Община Троян (ОУПОТ). Към настоящия момент ОУПОТ е внесен в НИНКН за последно съгласуване. Подготвени са обобщената справка и анализ на съответствието на ОУП с Екологична оценка, които се внасят в РИОСВ 14 дни преди приемането на плана от Общински съвет.

Различни дейности са планирани и в сферата на образованието. Ще продължи модернизирането и поддържането на сградния фонд и оборудване в образователните институции в община Троян, чрез средства от програми и проекти и капиталова програма на общината. Планирали сме организиране на обучение със специалист по здравословно хранене и диететика за деца до 7 години на служителите, работещи в Кухня-майка в ДГ „Буковец”, както и организиране на обучение с квалифициран специалист в областта на здравословното приготвяне на храната. Ще работим за изготвяне на анализ през 2021 г. за реализиране на обединено хранене за учениците от I до IV клас. Предстои усилена работа по дейности по изграждане и функциониране на новите социални услуги.

Продължава дългогодишната ни работа в посока постоянно подобряване ефективността в работата на общинската администрация и усъвършенстване на комплексното административно обслужване на населението, при предоставянето на административни и технически услуги. Към момента Община Троян предлага на потребителите на услуги по два канала за достъп, чрез които гражданите могат по електронен път да подават, заплащат и получават необходимата им административна или техническа услуга. Чрез интернет портала на общината се предлагат 31 електронни административни услуги, а чрез Единния портал за електронни административни услуги, от ДА „Електронно управление“ – 90 услуги. Ще продължим да развиваме електронните административни услуги за гражданите и бизнеса. Пуснахме в експлоатация изцяло нов интернет портал на Община Троян.

         Администрацията готви и Програма за демографската политика на Община Троян, която ще бъде представена през м. февруари.

 

 

Последна промяна: 14:11, 22 Януари 2021
Разглеждания: 465

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook