Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

В навечерието на патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски“, Община Троян получи покана за представяне на документи за сключване на договор за финансиране на мащабен проект

08
Дек
2023
В навечерието на патронния празник на СУ…

В годините Община Троян следва последователни политики и грижи за развитие на образованието и поддържане на учебната база. С оглед на стремежа за надграждане и подобряване на учебната база във всички училища на територията на общината, администрацията, в партньорство с ръководството на училището, разработи проект за едно от най-големите троянски училища, в които към настоящия момент, за учебната 2023/2024 ч. се обучават общо 597 деца и младежи. В началото на настоящата година, 20.02.2023 г., Община Троян подаде проектно предложение за финансиране на проект за „Модернизация на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Троян“. Общата стойност на проектното предложение е 4 499 765,14 лв. с вкл. ДДС, от които 4 378 577,00 лв. с вкл. ДДС са за изпълнение на строително-монтажните работи, а останалите са за изработка на инвестиционен проект, упражняване на строителен и авторски надзор по време на строителството и управление на проекта. На 16.11., в навечерието на патронния празник на училището, Община Троян получи покана за представяне на документи за сключване на договор.

СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Троян, предлага образование на 597 деца и ученици от подготвителна група до XII клас. Училището е средищно. Към него ежедневно пътуват 74 ученици от малки населени места, като Врабево, Борима, Шипково, Балканец, Белиш и др. За пътуващите ученици е създадена целодневна организация на учебния ден, организирана в две групи за учениците от начален етап и една група за учениците от прогимназиален, както и обедно хранене в училищния стол, където се приготвя на място топла храна и закуски.

Училището pазполага с 4 компютърни зали, но няма създаден STEM център, който да отговаря на съвременните изисквания за физическа среда.

Проектното предложение предвижда модернизация и обновяване на образователната инфраструктура, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност, предписани в извършено обследване за енергийна ефективност, изграждане на STEM среда и обособяване на зони за комуникация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до и вътре в сградата, обновяване на учебните и административни помещения.

Основната цел на проектното предложение е да създаде условия за равен достъп до образование, чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която да съдейства за повишаване на мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Цел на проектното предложение е свързана с осигуряване на съвременна материална база, която да гарантира здравословни и качествени условия за обучение в училището чрез надграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал.

Вярваме, че с изпълнението на проекта ще допринесем за желанието на настоящите и потенциални ученици на училището да ползват модерна, качествена и отговаряща на съвременните потребности база, както и за подобряване качеството на учебния процес както за преподавателите, така и за учениците и не на последно място – за усещането на учениците, които прекарват голяма част от времето си в тази сграда.

Последна промяна: 15:51, 11 Декември 2023
Разглеждания: 277

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook