Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 броя дълготрайни декоративни дървета, по повод искане от „Троян-Автотранспорт“ АД за имот с административен адрес гр. Троян, ул. „Байкал“ за обект: Поземлен имот с идентификатор 73198.502.473 по КККР на гр. Троян, представляващ улица „Байкал“, общинска собственост.

В описания имот (публична общинска собственост), находящ се на административен адрес гр.Троян, ул. „Байкал“, северно от сградата на „Троян-Автотранспорт“ АД има 2 броя широколистни дървета от вид: Яворолистен чинар (Platanus acerifolia), за които е подадено искане за отсичане.

Яворолистен чинар (Platanus acerifolia) – общо 2 (два) броя

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал. 1 и ал. 2, предложение последно от АПК:

  • Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да подават в отдел „Услуги на гражданите“, в сградата на община Троян на пл. „Възраждане” № 1 или на следния e – mail адрес: mayor@troyan.bg в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

 

Настоящото уведомление да се оповести на интернет – страницата на Община Троян на основание чл. 66, ал. 1, предложение от АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая № 17 (2 етаж) в сградата на пл. „Възраждане” № 1 гр. Троян.

 

Общинска администрация

 

Последна промяна: 15:29, 21 Май 2024
Разглеждания: 108

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook