Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Уведомление по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ЖО,

Вие ползвате без разрешение общински терен за търговска дейност на открито, върху който сте разположили автомат за топли напитки, с административен адрес: гр. Троян, ул. „Васил Левски“ № 75.

След направената проверка от служители на община Троян е констатирано, че  в имота е  поставен вендинг автомат за топли напитки, с неидентифициран собственик, между два самостоятелни обекта с идентификатори 73198.504.177.1.58 и 73198.504.177.1.59., без същия да има  издадено  разрешение за ползване на терен за търговска дейност на открито. На вендинг автомата е поставен телефон за връзка, който  се оказа на  отговорното лице за техническата поддръжка на кафе автомата. Наемателите на обекта, пред който е поставен вендинг автомата,  също нямат информация за собственика.

Съгласно чл. 24 ал. 6 от наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Троян „ При ползване на терените по ал. 1 без издадено от Община Троян разрешение същите се освобождават въз основа на заповед на Кмета на Общината по реда на чл.65 от Закона за общинската собственост.“

Предвид на изложеното, Община Троян Ви уведомява, че следва в тридневен срок от получаване на настоящето уведомление да освободите описания общински имот.

В случай че в определения срок не освободите терена, считайте настоящото писмо за уведомление на основание чл.26 от АПК за започване процедура по издаване на индивидуален административен акт – заповед на кмета на Община Троян за изземване на описаният по-горе имот по административен ред, съгласно чл.65 от Закона за общинската собственост, като изземването ще се осъществи със съдействието на органите на РУ-гр. Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Обшина Троян

Последна промяна: 10:31, 12 Май 2023
Разглеждания: 584

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook