Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Управлението на отпадъците бяха сред приоритетните теми за община Троян през изминалата година

12
Дек
2022
Управлението на отпадъците бяха сред приоритетните теми…

Повишаването на ефективността на управление на отпадъците бе една от основните цели на община Троян за 2022 г.

Безспорно най-успешният резултат беше изграждането на третата клетка на депото за отпадъци, което бе въведено в експлоатация и през 2023 г. ще започне да приема първите количества отпадък на общините Троян и Априлци. Община Троян вече се готви за рекултивация на първа и втора клетка, за което ще бъдат търсени средства от сметката с отделени средства за тази цел в РИОСВ.

През изминалата година община Троян заедно с общинското дружество “Хемус ресурс – Троян и Априлци” ООД бележи напредък в предварителното третиране на битови отпадъци и компостиране на зелени отпадъци.

 През годината “Хемус ресурс – Троян и Априлци” устойчиво вървеше към намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, като отдели от смесените битови отпадъци общо 6 799 570 кг. отпадък.   От тях 6 152 120 в гр. Троян и 647 450 кг. в Априлци. Това са пластмаса (81 960 кг), хартия (95 782кг.) , 50 380 кг общо черни и цветни метали  и 12 760 кг. стъкло. Компостиращата инсталация, която се намира на територията на общинското дружество, бележи ръст в производството на компост. Голям принос за това имат гражданите, които изхвърлят зелените си отпадъци в специално предназначените и обозначени за това контейнери.

През изтеклата година Общината е сключила меморандум с „КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с цел: рационално оползотворяване на дървесните отпадъци, образувани на територията на Община Троян, намаляване депонирането на отпадъци и подобряване на екологичните показатели на територията на Община Троян.

Инициативата за разделно събиране на дрехи, обувки и други текстилни отпадъци, която е от миналата година, а дейността е възложена на фирма “М-текс рециклиране и текстил” ООД, също бе приета много добре от гражданите. До момента на територията на град Троян имаме разположени  6 броя контейнери. За нас е важно този текстил да се оползотвори и да не стига до Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци.

Още една стъпка в разделното събиране е поставянето на контейнери за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА),  чрез сключен договор с организация по оползотворяване “Екобатери” АД.

Община Троян получи съгласието на Общински съвет да сключи договор с Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Съвместно с нея от 1.01.2023 г. ще започнем изграждането и обслужването на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа. Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки ще осъществява събирането, транспортирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки напълно безплатно, с което се цели отново намаляване на  количеството депониран отпадък на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци. На територията на Троян, Орешак и Черни Осъм ще бъдат разположени общо 57 точки с по три цветни контейнера.

С тези свои стъпки за разделно събиране на отпадъците община Троян цели намаляване количеството депониран отпадък и отделяне на 50% от него за вторична преработка, намаляване на разходите за издръжка на депото, което пряко касае размера на такса битови отпадъци; намаляване на отчисленията, които трябва да депозираме по сметка в РИОСВ – Плевен което също е важен фактор за размера на таксата за битови отпадъци, която гражданите плащат.

 

 

 

Последна промяна: 10:00, 12 Декември 2022
Разглеждания: 289

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook