Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Удължават се мерките по Патронажна грижа

На 16.05.2022 г. Кметът на Община Троян и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха допълнително споразумение към договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0143-C01, формуляр № BG05M9OP001-6.004-0106 по Процедура „Патронажна грижа + - Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за продължаване срока на услугите с 6 месеца.

Интегрираните здравно-социални услуги и услугите за превенция на COVID-19 в социалните услуги държавно делегирана дейност в общината, са предоставяни 12 месеца по проект „Патронажна грижа + в Община Троян“, договор за БФП № BG05M9OP001-6.002-0143-C01, по Процедура „Патронажна грижа +“, а от 01.06.2022 ще продължат за 6 месеца с допълнително финансиране по Процедура „Патронажна грижа + - Компонент 2“.

Договорената безвъзмездната финансова помощ, за община Троян по договор BG05M9OP001-6.002-0143-C01 е в размер на 626 218,01 лв. (в т.ч. 212 641,01 лв. за продължаване на услугите с 6 месеца). Няма да има прекъсване на подкрепата, както за потребителите в дейност „патронажна грижа“, така и услугите за превенция на COVID-19 в социалните услуги държавно-делегирана дейност.

Целта на проекта е подобряване достъпа до здравни и социално-здравни услуги на уязвими лица, включително хора с увреждания или в невъзможност за самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Осигурената непрекъснатост на грижата ще позволи поддържане на по-добро качество  на живот и възможности за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

В продължението на проекта се предвижда изпълнение на две дейности:

1. „Патронажна грижа“, включваща: предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги; психологическа подкрепа и консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Очакваният брой ползватели по договора е 104 души. Към момента с натрупване за 12-те месеца са обслужени 277 лица. Назначени са 25 изпълнители на патронажна грижа, в т.ч. 11 на основен трудов договор и 14 медицински специалисти на втори трудов договор.

 2. Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, които включват: въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги и тестване на персонала и на потребителите за COVID-19.

Очакваните ползватели са 82. Към момента с натрупване за 12-те месеца в проекта са включени 124 лица. Назначени са 12 лица на длъжност „чистач“ на основен трудов договор и 13 лица на длъжност „дезинфектор“ на втори трудов договор, които са персонал на социалните услуги.

В удължения срок от 6 месеца предвиждаме запазване заетостта на персонала в почти пълен обем.

Ползвателите на услуги по проекта няма да заплащат такси, включително и в удължения срок, съгласно взето решение № 352/22.04.2021 г. на Общински съвет Троян. 

Оператор на услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес по смисъла на Решение на ЕК от 20 декември 2011 г. ще продължи да бъде Отдел „Социална и здравна политика“ в Община Троян.

 

 

 

Допълнителен формуляр BG05M9OP001-6.004-0106 по Процедура „Патронажна грижа + - Компонент 2“ към договор BG05M9OP001-6.002-0143, проект „Патронажна грижа + в Община Троян“

 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

Последна промяна: 15:16, 8 Ноември 2022
Разглеждания: 570

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook