Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Стартира проект „Грижа в дома в Община Троян“

Проект „Грижа в дома в Община Троян“ BG05SFPR002-2.001-0078-С01

На 09.12.2022 г. Кметът на Община Троян подписа с Ръководителят на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 административен договор № BG05SFPR002-2.001-0078-С01 за безвъзмездна финансова помощ, в размер на 1 100 752,76 лева, за изпълнение на проект „Грижа в дома в Община Троян“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, от приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

Продължителността на проекта е 14 месеца, считано от 09.12.2022 г. до 09.02.2024 г., като първите два месеца са предвидени подготвителни дейности: подбор на потребители и персонал, въвеждащо обучение на персонала, мерки за видимост прозрачност и комуникация – публично събитие с участие на представители на Управляващия орган на Програмата.

Проектното предложение предвижда изпълнение на една дейност: Предоставяне на грижа в дома в община Троян, която включва:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  2. Доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите)
  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и друг специалист при необходимост.
  4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Услугата „грижа в дома“ ще се предоставя на потребителите в период от 12 месеца, считано от 09.02.2023 г. за минимум 206 възрастни зависими от грижа и хора с увреждания, в техните домове, с честота и продължителност на подкрепата определена с индивидуална оценка на потребности на всяко лице. Приемът на заявления от кандидат-потребители вече започна и ще продължи до края на месец януари 2024 г.

В проекта е предвидено назначаване на персонал, който включва: 25 щата домашни помощници, 10 щата медицински сестри, 2 щата рехабилитатори, психолог и лекари специалисти на непълно работно време, координатор грижа за възрастни, социален работник и шофьор.    

Заложените дейности и мерки в настоящия проект продължават реализираните дейности и надграждат постигнатите резултати на приключили проекти на Община Троян, за „патронажна грижа“, финансирани по 4 процедури на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

Ползвателите на услуги по проекта няма да заплащат такси, съгласно взето решение № 805/24.11.2022 г. на Общински съвет Троян. 

Услугата „Грижа в дома“ е възложена на Отдел „Социална и здравна политика“ в Община Троян, като услуга от общ икономически интерес по смисъла на Решение на ЕК от 20 декември 2011 г.

 

Кмет на Община Троян

Донка Михайлова

 

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз

Последна промяна: 15:22, 29 Декември 2022
Разглеждания: 314

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook