Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение за избор на изпълнител в процедурата за „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит за финансиране на СМР за изграждане на Многофункционална спортна зала“

Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2022 г., гр. Троян

На основание т. 2.5 от Решение № 790/24.11.2022г. на Общински съвет Троян и като взех предвид Протокол от работата на комисията, назначена със 1622/12.12.2022 г.  на Кмета на Община Троян със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти в процедурата за „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит за финансиране на СМР за изграждане на Многофункционална спортна зала“, утвърден на 14.12.2022  г.,

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

класираният на първо място участник „УниКредит Булбанк“ АД (90 точки) за ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата за „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит за финансиране на СМР за изграждане на Многофункционална спортна зала“.

С определеният за изпълнител участник ще бъдe сключен договор за банков кредит за финансиране на СМР за изграждане на Многофункционална спортна зала.

Настоящото решение да се публикува на официалната страница на Община Троян www.troyan.bg.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/*

Кмет на Община Троян

 

 

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Последна промяна: 14:02, 20 Декември 2022
Разглеждания: 318

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook