Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение на Общински съвет - Троян за участие в Седма процедура по присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

03
Апр
2024
Решение на Общински съвет - Троян за…

ПРОТОКОЛ  № 7/28.03.2024 г.

 

  Относно: Участие в Седма процедура по присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Вх.№ ОбС-Пр-70/11.03.2024 г.

 

След като обсъди предложение с  Вх.№ ОбС-Пр-70/11.03.2024 г. от кмета на общината, взе предвид Решение № 6 на постоянната комисия по „Образование, спорт, култура и граждански организации”, след проведено поименно гласуване, съгласно чл.27,  ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:

 

Общ брой на общинските съветници

Гласували общински съветници

„За”

„Против”

„Въздържали се”

29

26

26

--

..

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ТРОЯН ВЗЕ СЛЕДНОТО:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 147

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройството до българските общини за участие в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, Общинският съвет – Троян реши:

1. Община Троян приема и прилага в дейността си принципите за добро демократично управление, залегнали в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

2. Общинският съвет дава съгласието си общината да участва в Седмата процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво през 2024 г.

3. Възлага на кмета на общината да създаде необходимата организация за подготовка и кандидатстване на общината в процедурата за присъждане на Европейския етикет 2024 г.

Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Троян за сведение и изпълнение и на Областен управител на Област Ловеч за сведение!

Последна промяна: 10:30, 3 Април 2024
Разглеждания: 108

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook