Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проверки в Община Троян във връзка с изпълнение на противоепидемичните мерки за борба с COVID-19

24
Авг
2021
противоепидемичните мерки проверка

Съгласно Заповед № РД-01-686/05.08.2021 г., подписана от Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи и Министъра на земеделието и храните, звеното за контрол към общинска администрация, служители на РУ на МВР – Троян и РЗИ Ловеч стартират съвместни проверки за осъществяване на засилен контрол по спазването на въведените противоепидемични мерки в обектите с обществено предназначение в общината.

Настоящите проверки имат превантивен характер, поради растящия брой регистрирани случаи на коронавирус в общината и целят заостряне вниманието на собствениците на търговски обекти и гражданите върху необходимостта от спазване на всички необходими здравни мерки.

Припомняме, че всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, предоставящи услуги на гражданите, следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г. на Министъра на здравеопазването, в това число като:

  • При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра задължително използват защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция. Изключение от изискването за носене на защитна маска за работниците/служителите е допустимо за тези от тях, които са със завършен ваксинационен курс срещу COVID-19.
  • Осигурят редовно проветряване и дезинфекция на стопанисваните помещения.
  • Не допускат до работните помещения лица с прояви на остри респираторни заболявания.
  • Създадат организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице.
  • Осигурят лични предпазни средства на персонала (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).
  • Организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито.
  • Осигурят дезинфектант за ръце на входа на обекта.
  • Създадат организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице.
  • Поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.  

В сградите на общинската администрация също е въведен стриктен контрол на пропускателния режим. Ако конкретният казус не изисква лична среща, призоваваме гражданите да се свързват със служителите по телефон или имейл. Контактите на всички служители, включително и на кметовете и кметските наместници на селата, са достъпни на сайта на Община Троян (https://www.troyan.bg/bg/kontakti).  

Припомняме, че за да избегнат пряк контакт, гражданите могат да използват и електронните услуги, предлагани от администрацията, включително и онлайн разплащане на местните данъци и такси.

Всички предприети мерки са с цел запазване живота и здравето на жителите на общината. Община Троян призовава за разумно отношение – поемането на нашата лична отговорност е предпоставка за общата ни сигурност.

 

 

Последна промяна: 12:44, 24 Август 2021
Разглеждания: 435

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook