Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект: BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“

Процедура: BG05M9OP001-2.061 Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“.

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.061-0006-С01.

Бенефициент: Община Троян.

Проектът ще се реализира в рамките на асоциирано партньорство с ангажираните в процеса на деинституционализация институции – МТСП и АСП.

Основна цел на проекта е да осигури качествена грижа за лицата с увреждания, включително с тежки увреждания чрез изграждане на алтернативна интегрирана подкрепа в общността.

Проектът подкрепя процеса по деинституционализация на грижата за хората с увреждания и включва ремонт и реконструкция на материална база за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места.

Центърът ще бъде изграден на първия етаж в секция „Г“ на  недостроената поликлиника.

В този център ще се осигурят дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, мобилни услуги, 14-дневна заместваща грижа и други подкрепящи дейности за задоволяване на индивидуалните потребности на лицата с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и подкрепа на семействата, полагащи грижа за тях.

Стойност на проекта: 1 017 197,34 лв., представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ.

Източник на финансиране: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Стойността на проекта представлява 85% съфинансиране от ЕСФ или 864 617.72 лв. и 15 %  национално съфинансиране или 152 579.62 лв. от договорената безвъзмездна финансова помощ.

Проектът включва 40 % кръстосано финансиране от Европейски фонд за регионално развитие на разходите за ремонт и реконструкция на сградния фонд, в който ще се предоставя социалната услуга.

 

Срок на изпълнение на проекта: 34 месеца, считано от 10.08.2020 г.

 

 

Проект: BG05M9OP001-2.061-0006

 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“

 

Последна промяна: 12:55, 1 Ноември 2023
Разглеждания: 83

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook