Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Продължава интензивната подготовка на проектни предложения за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

12
Май
2023
енергийна ефективност

В регламентирания краен срок до 10.05.2023 г. за представяне на изискуемите документи от друженията на собствениците, в администрацията постъпиха 15 бр. заявления за участие в процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд по Националния план за възстановяване и устойчивост. Сградите обхващат 559 жилища, а също и стопански обекти. Очакваната приблизителна стойност на инвестициите е около 14 233 000 лв.

След преглед за коректността на представените документи предстои да бъдат подписани партньорски споразумения между всяко сдружение на собствениците и общината. Общинската администрация ще бъде водещ партньор и ще изпълнява функциите по неговото администриране и финансово управление, както и отчитането му пред Структурата за наблюдение и докладване (МРРБ), при получаване на финансиране.

Срокът в който общината трябва да подаде уеб-базирания формуляр за кандидатстване за всяка сграда в Информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020) е не по-късно 17,00 часа на 31.05.2023 г.

В случай, че сградите получат положителен резултат от оценяването те ще получат 100 % безвъзмездна финансова помощ и на собствениците ще бъдат възстановени разходите, които са заплатили за предварителното обследване на сградите.

След приключването на този първи етап, ще стартира прием на проекти по втори етап от реализирането на марката. В него безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи. Тя ще стартира след края на настоящата процедура и кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 г.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999, а крайни получатели на помощта са Сдруженията на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост.

Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Последна промяна: 11:02, 12 Май 2023
Разглеждания: 269

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook