Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Предстои цялостна промяна на визията на зелената площ в кв. 46 – пространството в непосредствена близост до хотел „ Троян плаза“

23
Яну
2024
Предстои цялостна промяна на визията на зелената…

Вчера, 22-ри януари 2024 г. (понеделник), бе открита строителната площадка на обект „Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, намираща се в кв. 46, гр. Троян, попадаща в имот с идентификатор 73198.504.199 и имот с идентификатор 73198.504.281 по кадастралната карта на гр. Троян“, с която Община Троян стартира изпълнението на проект № BG06RDNP001-19.552-0002-C01, по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“.

Общата стойност на проекта е 361 973.16 лв. с ДДС, от които 240 838.26  лв. с ДДС европейско финансиране и 120 954.90 лв. с ДДС съфинансиране от Община Троян. Срокът за изпълнение на обекта е 180 календарни дни, а бенефициентът е Община Троян. 

Целта на проекта е изграждането на нови кътове за отдих с пейки към вече изградената пешеходна алея от тротоарни плочки, както и продължаване на алеята и отводнителния канал към ул. „Васил Спасов“. Ще бъде създадена благоприятна физическа среда за отдих и игра на открито чрез изграждане на площадка за игра на деца от 3 до 12 години, с монтирани два броя осмоъгълни дървени беседки. Предвидено е парково осветление по алеята, кътовете за отдих и игра на открито.

Основният резултат от изпълнението на проекта ще бъде подобрена паркова среда в град Троян, променен облик на града, водещ до повишаване качеството на живот на жителите. Този проект е част от усилията на Общината ни за реализиране на една от целите в управленската програма за по-зелена община.
 

Последна промяна: 16:34, 23 Януари 2024
Разглеждания: 165

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook