Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Предложение на Община Троян за необходимите социалните услуги на общинско и областно ниво, във връзка изготвянето на Национална карта на социалните услуги

21
Мар
2023
Предложение на Община Троян за необходимите социалните…

С приемането на Закона за социалните услуги е регламентиран нов подход за планирането на социалните услуги на национално ниво,  чрез разработване и приемане от Министерския съвет на Национална карта на социалните услуги, чрез която ще бъдат определени какви услуги ще се финансират от държавния бюджет, тяхното териториално разположение и максимален брой потребители. В Закона са дефинирани и профилирани социалните услуги в зависимост от тяхната функция, потребители, продължителност на ползване, среда за предоставяне, както и в зависимост от основните групи дейности, които се предоставят, чието наименование не съвпада с наименованието на съществуващите в момента социални услуги.

Изготвен е от Община Троян Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, като са използвани примерните приложения и структура, утвърдени от Агенция за социално подпомагане.

Предвид данните за максималния брой потребители, капацитета на наличните социални услуги, финансирани чрез държавния бюджет и социалните услуги, финансирани към момента по проекти след тяхното декомпозиране, предложението на общината е в Националната карта на социалните услуги да се включат следните дейности с брой потребители за Община Троян:

 • Запазване на максималния брой потребители на услуги, които се предоставят в съществуващите към момента социални услуги:
 • Център за обществена подкрепа гр. Троян:
 • Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания гр. Троян;
 • Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Дълбок дол;
 • Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания гр. Троян (Нова поликлиника – ет. 1);
 • Защитено жилище за пълнолетни лица с физически увреждания с. Дълбок дол:
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с. Добродан;
 • Дом за стари хора с.  Добродан.
 • Увеличаване на максималния брой потребители на създадените и действащи по проекти социални услуги:
 • „Информиране и консултиране (специализирано)“ от 39 на 44 потребители;
 • „Застъпничество и посредничество“ от 25 на 34 потребители
 • „Терапия и рехабилитация“ от 54 на 58 потребители;
 • „Резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция“ в съществуващата материална база на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с. Добродан от 12 на 16 потребители.
 • Разкриване на нови социални услуги:
 • Общодостъпна социална услуга „Информиране и консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения и мобилна превантивна общностна работа“ с максимален брой 24 потребители;
 •  „Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания“ с максимален брой потребители 19 в с. Врабево, бившето общежитие на училището;
 • „Дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания“ до 14 потребители в с. Врабево, бившето общежитие на училището;
 • „Резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания“ на 20 потребители,  чрез създаване на нова социална услуга в гр. Троян, недостроената част на т. нар. Нова поликлиника;
 • „Здравно-социална услуга за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ с максимален брой 8 потребители, чрез създаване на нова социална услуга в недостроената част на т. нар. Нова поликлиника;
 • „Здравно-социална услуга за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи“ с максимален брой 12 потребители, чрез създаване на нова социална услуга в недостроената част на т. нар. Нова поликлиника.

 

Изготвеното от Общинска администрация Троян предложение, заедно с Анализа на потребностите от социални услуги е публикувано за обсъждане на страницата на Община Троян, в раздел „Социална и здравна политика“. 

Последна промяна: 09:11, 21 Март 2023
Разглеждания: 447

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook