Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Последователните усилия на Община Троян за опазване на околната среда отново ще получат подкрепа

10
Юли
2024
Екология

Този път е за рекултивация на клетки 1 и 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци. Община Троян получи покана за подписване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., Приоритет 2 „Отпадъци“.

Дейността на клетки 1 и 2 беше прекратена със Заповед № 536/10.04.2024 г. на кмета на община Троян и потвърдена с Решение № ПН-001-КР/12.04.2024 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен. Веднага след преустановяване на дейността на запълнените клетки 1 и 2, с обща площ 12 000 кв. м., Община Троян подаде проектно предложение за тяхната рекултивация.

Работният проект за рекултивация включва дейности за техническа рекултивация и дейности за биологична рекултивация. Техническата рекултивация включва поредица от инженерни дейности, предназначени да стабилизират и изолират отпадъците в клетките на депото, за да се предотврати замърсяването на околната среда. Основната цел на техническата рекултивация е да се създадат условия, при които процесите на разлагане протичат бавно и контролируемо, минимизирайки отделянето на вредни газове, летящи частици и инфилтрат (течност, просмукала се през отпадъците). Биологичната рекултивация включва затревяване с тревни смески и поддръжка. Целта на биологичната рекултивация е да се ускори естествения процес на разграждане на отпадъците, да се намали генерирането на вредни газове и да се подобри цялостната функционалност на клетките на депото.

Съгласно условията на финансиращата програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Общината може да получи финансиране в размер до 101 лв./кв. м. площ за техническа рекултивация, като се отчитат и натрупаните от общините Троян и Априлци средства по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото). Задължително е съфинансирането от страна на общините Троян и Априлци в случаите, при които, след приспадане на необходимите средства за биологична рекултивация и следексплоатационни грижи на площадката на депото, остават средства от внасяните от двете общини Троян и Априлци обезпечения по чл. 60 от ЗУО.

Общината вече е обявила обществените поръчки за избор на изпълнители на строителните работи по рекултивацията, както и за строителен и авторски надзори. Планираната продължителност на техническата рекултивация е до 10 месеца, а на биологичната рекултивация – до 2 месеца.

С реализацията на проекта ще се рехабилитират 12 000 кв. м. площ на клетки 1 и 2; ще се намали негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подпочвени води; ще създадат условия за контрол на процесите, протичащи в клетките; рекултивирания терен ще се впише в околния ландшафт.

Рекултивацията играе жизненоважна роля за защита на околната среда  и осигуряване на безопасно бъдеще за всички.

Последна промяна: 11:59, 10 Юли 2024
Разглеждания: 155

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook