Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Троян

13
Окт
2022
Троян

 

 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА

ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ТРОЯН

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

В община Троян в последните години се идентифицира необходимост от изграждане на съвременна Многофункционална спортна зала, която да служи за тренировки и провеждане на състезания за всички спортни клубове от Община Троян, като се отговори на съвременните изисквания за подготовка и състезания на спортистите. В тази връзка от около 3 години се проучва възможността за нейното проектиране и изграждане. След проведени процедури по ЗОП Община Троян сключи договори за изпълнение на СМР (за първи и втори етап), Строителен надзор и Авторски надзор. За ЕТАП 3 „Многофункционална спортна зала“, включващо изграждането и оборудването на залата и прилежащата инфраструктура в имота, има проведена процедура и предстои сключване на договор с изпълнител. Необходимата стойност за строителството е 5 639 хил.лева с включен ДДС

Община Троян възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг, с който ще се финансира цялостното изпълнение на ЕТАП 3.

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Троян  и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Ви каним да участвате в публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг. Този дълг ще обезпечи СМР за изграждането на Многофункционална спортна зала и ще бъде изтеглен при следните условия:

1. Максимален размер на дълга –  до 5 000 000 лева;

2. Валута на дълга – български лева;

3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

4. Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху бъдещи вземания,  с произход собствени приходи по смисъла на чл.45, ал.1 т.1., букви от “а“ до „ж“  от Закона за публичните финанси  /ЗПФ/на община Троян и общата изравнителна субсидия по чл.52, ал.1 т.1.буква “б“ от  ЗПФ;

5. Срок на кредита – 10 години, считано от датата на подписване на договора за кредит;

Вашите мнения, препоръки и предложения може да изпращате на електронната поща на общината mayor@troyan.bg и деловодството на Община Троян, не по-късно от два дни преди публичното обсъждане.

Публичното обсъждане ще се състои на 20.10.2022 г., в 17,30 часа в салона на Община Троян, пл. Възраждане №1.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян

 

 

Последна промяна: 09:39, 13 Октомври 2022
Разглеждания: 686

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook