Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Консултиране с местната общност за инвестиционното намерение на Община Троян за „Обновяване на площ за широко обществено ползване, представляваща площадка за игра на деца от 0 до 3 г. в ЦГЧ на гр. Троян“

24
Авг
2023
Анкета

ДО

ЗАИТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

за консултиране с местната общност на инвестиционно намерение на Община Троян

за проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване, представляваща площадка за игра на деца от 0 до 3 г. в ЦГЧ на гр. Троян“

 

Уважаеми ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обяви процедура №BG06RDNP001-19.552 – „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, приоритетна ос „Мярка 19 Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Община Троян има намерение да кандидатства по обявената процедура за получаване на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект Обновяване на площ за широко обществено ползване, представляваща площадка за игра на деца от 0 до 3 г. в ЦГЧ на гр. Троян“

Инвестиционното намерение предвижда дейности по обновяване на съществуваща детска площадка намираща се в поземлен имот с идентификатор 73198.502.297 по кадастралната карта на гр. Троян, попадащ в парцел III „За градина“, кв. 308 по регулационния план на ЦГЧ на гр. Троян, градинката пред Туристически информационен център.

Проектната разработка предвижда обновяване на съществуващата площадка за игра на деца от 0 до 3 г., чрез подмяна на амортизираната ударопоглъщащата настилка, демонтаж на старите съоръжения за игра и монтаж на нови.

На площадката ще бъдат монтирани следните съоръжения за игра: люлка тип „махало“ с три седалки – две със седалки за деца до 3 г. възраст и една семейна; клатушка тип „везна“; клатушка кола; сенник с масичка и 4 бр. места за сядане във формата на цвете; 3Д слънце от каучук; комбинирано съоръжение подходящо за катерене, пързаляне, общуване и колективни игри; занимателно кошче за отпадъци с форма на жаба и информационна табела.

Съществуващия пясъчник ще бъде премахнат, като на негово място ще бъде монтирана ударопоглъщаща настилка и къщичка подходяща за общуване, експериментиране, колективни игри, координация и ориентация.

Обновената детска площадка ще бъде достъпна за трудно подвижни хора, чрез изграждане на рампи.

Част от предвидените детски съоръжения и занимателни игри ще бъдат подходящи и за деца с увреждания.

В тази връзка, Общинска администрация - Троян отправя настоящото обявление към Вас за участие в консултирането на инвестиционното намерение на Община Троян, като се надява, че ще подкрепите направеното предложение.

Разчитаме на Вашето активно участие.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ТРОЯН

Последна промяна: 10:19, 24 Октомври 2023
Разглеждания: 470

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook