Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Подкрепа за изхранването на децата от бедни семейства

20
Яну
2023
Подкрепа за изхранването на децата от бедни…

Община Троян се присъедини като партньор на Агенция за социално подпомагане, след покана от тяхна страна, за реализиране на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

Целта на проекта е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на децата в най-ранна детска възраст.

Основна целева група за подпомагане са деца на възраст от 10 месеца до 3 години, в т.ч. и деца с увреждания на:

1. семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания;

2. самотни родители (осиновители) с ниски доходи;

3. приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.

Подпомагането ще става под формата на ваучери/карти за Детска кухня.

За да бъде предоставена подкрепа, Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян ще извършва оценка за всеки отделен случай, както по отношение на нуждата от храна, така и за необходимостта от получаване на подходящи услуги, които се предоставят на територията на общината.

Община Троян има капацитет за осигуряване на детско хранене за деца от 10 месеца до 3 годишна възраст на своята територия, в съответствие с националната нормативна уредба, касаеща дейността на детските кухни и здравните изисквания към тях, чрез Детска млечна кухня „Вкусотийка“ - гр. Троян и разкритите пунктове за раздаване на храна.

Едновременно с предоставянето на храна ще бъдат реализирани групово и индивидуално ориентирани съпътстващи мерки за подкрепа. Предоставяните съпътстващи мерки по програмата ще са ориентирани към нуждите на обхванатите лица и групи и ще бъдат механизмът, чрез който подпомаганите ще се насочват към конкретни мерки за социално включване.

Ще се предприемат комплексни мерки за подкрепа и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, а там където е възможно – и за намиране на работа, като средство за преодоляване на бедността и зависимостта от системата за социално подпомагане.

 

Последна промяна: 08:19, 20 Януари 2023
Разглеждания: 279

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook