Новини

Детска млечна кухня – Троян…

Детска млечна кухня – Троян продължава да работи

 В отговор на многобройните запитвания, Община Троян уведомява, че към момента Детска млечна кухня продължава работата си. Ще бъдат отворени и зареждани по график и раздавателните пунктове в троянските детски градини „Буковец“ и „Мир“, както и този в с. Орешак. Централният раздавателен пункт в Троян ще работи с удължено работно…

Въвеждане на временни противоепидемични мерки…

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на…

Обява за 195 войнишки длъжности…

Обява за 195 войнишки длъжности за приемане на военна служба в Сухопътните войски

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – ЛОВЕЧ 5500, гр.Ловеч, ул."Д-Р Съйко Съев" №31, тел. 068/ 603 973   ОБЯВА   Със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни…

Резултат от 2-ри и 3-ти…

Резултат от 2-ри и 3-ти етап от конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД

               На 17.03.2021 г. Kомисията, назначена със Заповед № 399/12.03.2021 г. на Кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД, с. Орешак, а именно:  

Допуснати кандидати  до втори и…

Допуснати кандидати до втори и трети етап на конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД, с. Орешак

 На проведения на 15.03.2021 г. първи етап на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД,  с. Орешак - Предварителен подбор на кандидатите по документи, комисията назначена със Заповед №399/12.03.2021 г. на кмета на Община Троян допуска всички кандидати, подали документи за участие, а…

Планирани прекъсвания на електрозахранването на…

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Троян за периода 15-19.03.2021 г.

Уважаеми клиенти,     ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.  …

Рекламна кампания на НВУ

Рекламна кампания на НВУ "Васил Левски" - Велико Търново

Всяка година Военно окръжие II степен-Ловеч работи активно по популяризирането на висшето военно образование. Кандидат-курсантите за ВВМУ”Н.Й.Вапцаров”- Варна, ВВВУ”Г.Бенковски”- Д.Митрополия и НВУ”В.Левски”- В.Търново могат да подават документи за ранен и редовен прием в окръжието. Тази година документи за ранен прием в НВУ”В.Левски”-В.Търново се приемаха до 12.03.2021 г. В последния ден…

До политическите партии и коалиции…

До политическите партии и коалиции във връзка с провеждане на предизборна кампания и обучения на членове на СИК и спазване на противоепидемичните мерки

До политически партии и коалиции на територията на община Троян Уважаеми дами и господа, във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г. и провеждане на предизборна кампания и обучения на членове на секционни избирателни комисии, Ви уведомяваме, че съгласно т. 5 от Заповед № РД-01-132 от…

Съобщение за провеждане на консултации…

Съобщение за провеждане на консултации за състава на подвижни избирателни секции на 16.03.2021 г. в 15,00 ч. в салона на Община Троян

Съобщение за провеждане на консултации за състава на подвижна избирателна секция (при условията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от изборния кодекс), подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно закона за здравето и секционни избирателни комисии в COVID отделения в…

Временният оперативен щаб (ВОЩ) Троян…

Временният оперативен щаб (ВОЩ) Троян проведе свое заседание на 10.03.2021 г.

Временният оперативен щаб (ВОЩ) Троян проведе свое заседание, на което беше обсъдена готовността на общината, на двете болници, на Центъра за спешна помощ и на РУ на МВР да посрещнат очакващата се трета вълна на COVID-19. По време на заседанието на щаба бе обсъдена и възможността за лечение на деца,…

Община Троян стартира строителните дейности…

Община Троян стартира строителните дейности по своя проект за обновяване на площи за широко обществено ползване, финансиран от ПРСР 2014 -2020 г.

През тази седмица стартира и вторият проект на Община Троян, който получава финансиране по подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие»  чрез Стратегията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, посредством Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Припомняме, че…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top