Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Новини

Да подкрепим Община Белоградчик

Да подкрепим Община Белоградчик

Кметът на Белоградчик Емил Цанков е изпратил до кмета на община Троян Минко Акимов писмо за подкрепа от жителите на нашата община, относно номинацията на “Белоградчишките скали”, известни в цял свят със своята уникалност - за едно от новите седем природни чудеса в света. Те участват заедно с още 260…

Още един нов проект внесен…

Още един нов проект внесен от Община Троян

Община Троян кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика по проект “ Красива България”, по обявената извънредна сесия за набиране на предложения по мярка 02-02 “ Спешно подпомагане на Социални домове”. Проекта на общинската администрация, внесен в необходимия срок е с наименование “ Дом за стари хора в с. Добродан,…

Нов проект внесен от Община…

Нов проект внесен от Община Троян

В края на миналата седмица Община Троян внесе проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”.Наименованието на проекта е: “ Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян…

Покана за публично обсъждане на…

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2009 г.

Уважаеми съграждани,През месец февруари предстои приемането на Бюджета на община Троян за 2009 година. Вече е традиция това да става чрез широко обществено обсъждане, за да може местната власт да вземе предвид предложенията на гражданите. И сега администрацията на община Троян се обръща към вас за партньорство и чрез диалог…

Прояви до 19 февруари в…

Прояви до 19 февруари в памет на Апостола

ОБЩИНА ТРОЯНОбщински комитет “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ТроянСОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ТроянНЧ”Наука”, МНХЗПИ – ТроянСК по ориентиране “СКО ХЕМУС”-ТроянОрганизиратСЛЕДНИТЕ ПРОЯВИ В ПАМЕТ НА АПОСТОЛА 11 февруари 2009г./сряда/  17.30 ч.Градска библиотека при НЧ”Наука” - Троян - Щафетно четене на откъси от романа “Левски” на Яна Язова  18 февруари 2009г. /сряда/ 16.00 ч.Салона на Община Троян - Областно ученическо състезание “Времето…

Проверка от МОН в троянски…

Проверка от МОН в троянски училища

В четири училища на община Троян, със Заповед на министъра на образованието, вчера беше извършена проверка от представители на Министерството – Дирекция “Координация и контрол на средното образование”, началника на Регионалния инспекторат по образование в Ловеч и експерти от инспектората. Тема на проверката беше дейността на директорите на държавните и…

Подписан Меморандум между Община Троян…

Подписан Меморандум между Община Троян и МТСП

С Решение №1/ 21.01.2009г. на Националния управителен съвет на Проект “Красива България” е одобрен обект за реализация през 2009г. “Ремонт на Шошкова къща, гр. Троян”. Вчера, в хотел “Хилтън София” бе официално подписан Меморандум за разбирателство между община Троян и Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ от заместник кмета на…

Успешна акция на троянската полиция

Успешна акция на троянската полиция

Въпреки многократните предупреждения на троянската полиция в местните средства за масово осведомяване, раздадените лестовки и предупреждения, и миналата седмица така наречените телефонни измамници се възползваха отново от наивността на жители от нашата община. Те умело измъкнаха 2500лв. от жена от Черни Осъм и 2000 лв. също от жена от махала…

Обръщение на временната комисия на…

Обръщение на временната комисия на общинския съвет за естетизиране на площадното пространство между двете музейни сгради

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРОЯН О Б Р Ъ Щ Е Н И ЕНА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ЕСТЕТИЗИРАНЕ НА ПЛОЩАДНОТО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ДВЕТЕ МУЗЕЙНИ СГРАДИУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,С решение № 197 от 27.11.2008 г. Общинският съвет – Троян възложи на петчленна временна комисия в състав: Председател: инж.Ангел Балев – Председател на…

Приет бе Годишен приватизационен план…

Приет бе Годишен приватизационен план на Община Троян

Общински съвет-Троян прие годишен план за работа на община Троян по Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2009 година. Залегналите в него основни приоритети на приватизационния процес остават насочени към: приватизацията на обекти, нетипични за общинските стопански дейности, подобряване на условията за развитие на малкия и среден бизнес от…

Добър растеж на туристическия бизнес…

Добър растеж на туристическия бизнес в Община Троян за изминалата 2008 година

 Благоприятните климатични условия, в съчетание с природните дадености, са направили от района на гр. Троян привлекателно място за туризъм и отдих. За изминалата 2008г. туристическият бизнес отчита добър растеж. По прогнозни данни от туристическата такса общината е посетена от около 77 000 души, а по данни на музеите през техните зали…

21 януари, Ден на родилната…

21 януари, Ден на родилната помощ

Тази сутрин кметът на община Троян Минко Акимов и зам.-кметът Мариян Балев посетиха АГ-отделението на троянската болница, за да поздравят хората, чиято професия е да изваждат на бял свят новия живот.В поздравлението на кмета към всички лекари и акушерки – настоящи и бивши, се казва:“ Никой друг народ няма такъв…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook