Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Троян за 2022 г

17
Фев
2023
Отчет за изпълнението на бюджета на Община…

Изминалата 2022 година бе предизвикателна и несигурна по отношение на местните финанси, но Община Троян приключи успешно финансовата година с добри показатели. Анализирайки отчета за изпълнение на бюджета за 2022 година се открояват следните основни изводи:

1. Към края на 2022 година Община Троян е в стабилно финансово състояние.

2. Към 30.12.2022 г. общината няма неразплатени разходи. Общината приключва с преходен остатък в размер на 8 020 хил. лева. За поредна година с местни приходи са обезпечени плащанията по оперативни програми преди тяхното възстановяване в размер на 1 869 хил. лева.

3. В края на 2021 г. окончателната рамка на бюджета на общината за първи път беше над 40 млн. лева, а в края на 2022 г. тя е над 46 млн. лева. При отчетните данни към 31.12. постъпилите приходи са над 44 млн. лева, при 40 млн. лева за 2021 г. При съпоставка на отчет към 31.12.2021 г. спрямо този към 31.12.2022 година най-голям ръст бележат приходите за финансиране на държавни дейности – 4 683 хил. лева. Приходите за финансиране на местните дейности също бележат ръст с 2 168 хил. лева и прибавяйки значителния размер – 1 869 хил. лева на предоставените заемни средства за мостово финансиране на европроекти, тези приходи са с над 4 млн. повече спрямо 2021 г. Следва да се отбележи, че средствата от местни приходи нарастват без увеличение на мастните данъци и такси. От тях допълнително са привлечени средства в размер на 2 млн. лв. за ремонт на ул. „Стара Планина“ с. Орешак. Собствените приходи също са повече и спрямо отчета за 2021 година – 807 хил. лева и спрямо първоначалните разчети за 2022 година – 572 хил. лева. Изпълнението към 31.12.2022 год. на данъчните приходи е в размер на 3 505 хил. лв., срещу 3 384 хил. лв. за 2021 г. или ръст със 121 хил. лева. Изпълнението на неданъчните приходи е 5 987 хил. лв., срещу 5 103 хил. лв. за 2021 г. или с 884 хил. лева повече.

4. При анализиране и съпоставка на реализираните разходи към 31.12.2022 година спрямо 31.12.2021 година е отчетен ръст с 3 254 хил. лева. Инвестиционните разходи са с 953 хил. лева повече. Общо разходените средства за текущи разходи са 32 262 хил. лева, които са с 2 301 хил. лева повече спрямо 2021 година. От тях отчетеният ръст за образование и социални дейности е 2 069 хил. лева. Разходените средства за дейностите свързани с образование към 31.12.2022 са 14 651  хил. лв., което представлява 40 % от общите разходи на общината за 2022 г. Общо направените текущи разходи за социални дейности към края на 2022 година са 3 980 хил. лева. Средствата за спорт и култура също бележат ръст с 201 хил. лева, като през 2022 г. те са 1 893 хил. лева, при 1 692 хил. лева през 2021 година.

Последна промяна: 13:39, 17 Февруари 2023
Разглеждания: 315

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook