Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Oдобрено проектното предложение на Община Троян за осигуряване на топъл обяд от 01.01.2023 г.

21
Дек
2022
Oдобрено проектното предложение на Община Троян за…

Ръководителят на Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, одобри проектното предложение на Община Троян за осигуряване на топъл обяд от 01.01.2023 г. по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

Проектът е на стойност 379209.60 лв. и срок на реализация до 30.09.2025 г.

В рамките на работните дни ще бъде осигуряван топъл обяд за 150 лица живеещи на територията на цялата община от допустимите целевите групи по процедурата:

1.1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

1.2. Лица обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

1.3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно обслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизъм лична помощ;

1.4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

1.5. Скитащи и бездомни;

1.6. Лица от уязвими групи - граждани от трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Принадлежността на кандидатите към целевите групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян.

Приготвянето на храната ще се извършва от външен изпълнител – МАСТЪР ПИК ЕАД, а Община Троян ще доставя топлия обяд до крайните получатели по населени места. Включените лица ще бъдат допълнително подпомогнати чрез реализиране на съпътстващи мерки, включително и консултиране за ползване на други социални и публични услуги.

Последна промяна: 10:10, 21 Декември 2022
Разглеждания: 323

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook