Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 83212.501.1422

 

На основание заповед №1645/ 16.12.2022 год. на кмета на община Троян,

 

 О Б Я В Я В А

 

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 83212.501.1422 с площ от 65 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване (до 10м)“ по кадастралната карта на с.Шипково, ул.“Георги Димитров“ №94, заедно с намиращите се в имота: сграда с идентификатор 83212.501.1422.2 със застроена площ 22 кв.м., предназначение „Хангар, депо, гараж“ и сграда с идентификатор 83212.501.1422.3 със застроена площ 22 кв.м., предназначение „Хангар, депо, гараж“, при начална тръжна цена в размер на 10 690 лв.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 09.01.2023 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 09.01.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 1500 лв., ще се внася в “КБСБанк България“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 09.01.2023 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 09.01.2023 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 10.01.2023 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 17.01.2023 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 16.01.2023 год., включително. 

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

Последна промяна: 11:40, 22 Декември 2022
Разглеждания: 342

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook