Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 02302.60.88

 

На основание заповед №1644/ 16.12.2022 год. на кмета на община Троян,

 

 О Б Я В Я В А

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 02302.60.88 с площ от 1969 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“ по кадастралната карта на с. Балабанско, местност „Алдишки рът“, Община Троян, при начална тръжна цена в размер на 19 930 лв.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 09.01.2023 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 09.01.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 2000 лв., ще се внася в “КБСБанк България“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 09.01.2023 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 09.01.2023 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 10.01.2023 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 17.01.2023 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 16 .01.2023 год., включително. 

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

 

Последна промяна: 11:39, 22 Декември 2022
Разглеждания: 321

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook