Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от вторият етаж на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ двуетажна масивна сграда 12108.501.117.1 – Здравна служба, със застроена площ от 154 кв.м.

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н

На основание заповед №1405/ 21.10.2022 год. на кмета на община Троян,

О Б Я В Я В А

публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от вторият етаж на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ двуетажна масивна сграда 12108.501.117.1 – Здравна служба, със застроена площ от 154 кв.м., по кадастралната карта на с.Врабево, която част включва: две взаимно свързани помещения с обща площ от 36,40 кв.м., ½ ид.част от коридор, представляваща 9,57 кв.м. и ½ ид.част от стълбище, представляваща 3,10 кв.м., или обща площ на описаните помещения и идеални части 49,07 кв.м., при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 11,78 лв., без ДДС., като частта от имота да се използва съобразно предназначението му.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 07.11.2022 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 07.11.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 100 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 07.11.2022 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 07.11.2022 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 08.11.2022 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе пореден търг на 15.11.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита до 16.30 часа, а огледа на обекта и подаването на предложенията до 17.00 часа на 14.11.2022 год., включително. 

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

 

Последна промяна: 08:12, 27 Октомври 2022
Разглеждания: 248

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook