Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от десет години, на част от недвижим имот – общинска собственост с ПИ: 73198.504.1 по кадастралната карта на гр. Троян,

На основание заповед №1613/ 08.12.2022 год. на кмета на община Троян

 

  О Б Я В Я В А:

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от десет години, на част от недвижим имот – общинска собственост, представляваща терен с площ от 25 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор 73198.504.1 по кадастралната карта на гр.Троян, за разполагане върху терена на павилион за търговия, съгласно схема одобрена от Гл.архитект на община Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 160 лв., без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 21.12.2022 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 21.12.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 1000 лв., ще се внася в “КВСбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 21.12.2022 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 21.12.2022 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 22.12.2022 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 29.12.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 28.12.2022 год., включително. 

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

Последна промяна: 08:31, 19 Декември 2022
Разглеждания: 281

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook