Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за набиране на доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

ОБЯВА

за набиране на доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

 

Уважаеми граждани на Община Троян,

Опазването живота и здравето на хората, ефективната защита на имуществото им при пожари, бедствия, аварии и извънредни ситуации изцяло зависи от тясното сътрудничество и партньорство между професионалисти, местна власт, представители от различно клубове, отряди и други неправителствени организации, но не на последно място и от доброволните формирования.

Доброволно формирование – Троян е важна съставна част от Единната спасителна система. Създадено в началото на далечната 2012 г., през годините се е доказало като основен помощник при предотвратяването или овладяването на кризисни ситуации и последствията от тях. Неизменен помощник в каузите на Българският червен кръст.

При сформирането на формированието, съгласно Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, численият състав е бил от 20 души. Към днешна дата членовете на ДФ – Троян са 13 на брой.

В тази връзка Община Троян организира набирането на 7 (седем) броя доброволци, които да допълнят състава на Доброволно формирование - Троян.

Съгласно Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, доброволците изпълняват дейности по защитата на населението, както следва:

 

1. спасителни операции;

2. ограничаване и ликвидиране на пожари;

3. операции по издирване и спасяване;

4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни

ситуации;

6. други операции, свързани със защитата.

 

Изисквания към кандидатите са:

1. Дееспособно физическо лице, навършило 18 години;

2. Клинично здраво;

3. Да не страда от психично заболяване;

4. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Кандидатите за доброволци подават заявление по образец до кмета на общината. Одобрените кандидати сключват граждански договор и преминават курс на обучение.

Лица, навършили 16 години и ненавършили 18 години могат да бъдат обучавани за доброволци, без да изпълняват конкретни задачи по защита при бедствия. След навършване на пълнолетие, те стават пълноправни членове на формированието и могат да станат доброволци.

 

Допълнителна информация кандидатите могат да получат на тел. 0670 / 68 046 от Румен Варчев - Главен експерт "Сигурност на информацията, ОМП и материално-техническо обслужване" в община Троян.

 

Последна промяна: 08:26, 14 Март 2023
Разглеждания: 398

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook