Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

През 2023 г. са взети решения за отпускане на три стипендии към Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“

През 2023  г. са приети четири заявления към Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“, три от студенти и едно от лекар-специализант по специалността „Нефрология“. Проведени са четири заседания и взети пет решения на Комисията към Фонда. Взети са решения за отпускане на три стипендии в размер на 60% от минималната работна заплата за страната месечно, като се изплаща за пет месеца от всеки семестър. 
Припомняме, че през месец юли 2017 г. Общински съвет – Троян взе решение за учредяване на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян. Дейността на Фонда се изпълнява от петчленна комисия, като в настоящия ѝ състав участват: д-р Милко Минков – общински съветник и председател на комисията; Валентина Петкова – главен експерт „Социална и здравна политика“ и Секретар на комисията и членове: Елена Ройнева – общински съветник; д-р Теодора Вълковска-Кюрекчиева – Управител на „МБАЛ – Троян“ ЕООД; д-р Цветомила Дудевска-Вачевска – Управител на „СБАЛББ-Троян” ЕООД. 
Със свое решение през 2023 г. Общински съвет – Троян направи изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян, с което са включени за финансово подпомагане и специализанти в професионалните направления „Медицина“, „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“ и към лечебните заведения, с които се сключват предварителни договори за работа, е прибавен и ЦСМП – Ловеч, филиал Троян.  
Единият стипендиант, подал заявление през 2023 г., е студент по специалност „Лекарски асистент“, за когото е отпусната стипендия и сключен предварителен договор с ЦСМП – Ловеч за започване на работа след завършване на обучението във Филиал на спешна медицинска помощ в Троян. Вторият стипендиант е студент със специалност „Акушерка“, за когото е отпусната стипендия и сключен предварителен договор с „МБАЛ – Троян“ за започване на работа след завършване на обучението. Третото подадено заявление е от стипендиант със специалност „Медицинска сестра“. То е внесено за разглеждане от Комисията, след структуриране на Комисията към Фонда за новия мандат. На 20.12.2023 г. кандидат-стипендиантът изтегли заявлението си за подкрепа от Фонда поради лични мотиви.  
Отново през 2023 г., лекар-специализант по специалност „Нефрология“ кандидатства за отпускане на стипендия пред Фонда. С решение на ОбС – Троян е отпусната стипендия на специализанта. Сключен е предварителен договор с „МБАЛ – Троян“ за започване на работа след завършване на специализацията в „УМБАЛ – д-р Георги Странски“ ЕАД гр. Плевен.
През 2023 г. продължи изплащането на месечни стипендии на още четири стипендианти: двама със специалност „Медицина“, един „Акушерство“ и един  „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. През юни 2023 г. един от стипендиантите завърши своето обучение по специалност „Медицина“ и от 02.10.2023 г. започна работа на длъжност „Лекар“ в „СБАЛБ-Троян“ ЕООД.
Изплатените стипендии през 2023 г., за шестте стипендианти и един специализант, са в размер на 22 464 лв. През месец април 2023 г., след ликвидацията на Фондация „Професор д-р Христо Браилски“, е направено дарение за Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ в Община Троян, в размер на 10 818,98 лв. През месец май 2023 г. дарение към Фонда на стойност 10 000 лв. е направено и от „Фитофарма“ ЕООД, с. Орешак и през месец октомври 2023 г. – дарение на стойност 2670 лв. от плувен клуб „Инвиктус“ гр. Плевен. Всички разходи за стипендии през 2023 г. са за сметка на трите дарения. Преходният остатък в края на 2023 г. за Фонда е 1764 лв., в т.ч. 740 лв. преходен остатък от 2022 г. и 1024,98 лв. от дарения. 
Община Троян полага последователни усилия за подкрепа на млади кадри, които в бъдеще да обезпечат потребността от медицински кадри в лечебните заведения, на територията на общината, като усилията в тази посока ще продължат и през настоящия мандат. 
 

Последна промяна: 15:43, 25 Януари 2024
Разглеждания: 201

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook