Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян стартира строителните дейности по своя проект за обновяване на площи за широко обществено ползване, финансиран от ПРСР 2014 -2020 г.

11
Мар
2021
Община Троян стартира строителните дейности по своя…

През тази седмица стартира и вторият проект на Община Троян, който получава финансиране по подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие»  чрез Стратегията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, посредством Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Припомняме, че и двата проекта, подадени от Община Троян, бяха одобрени от Управляващия орган на Програмата, поради голямата си значимост за местната общност.

Проектът № BG06RDNP001-19.004-0002 „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян“ ще се реализира в две паркови пространства в града – градинката пред Информационно-културния център (киното) и градската градина „Парк Лъгът“, който към момента е незастроен.

Основната цел на проектното предложение е създаването на обновена градска среда, чрез изграждане на единна система от паркови пространства с обща визия и подобряване на зелената система в града. Наред с това, търсени ефекти са и осигуряването на енергоспестяващо парково осветление и гарантирането на равен достъп до обектите на хора с увреждания.

Парково пространство разположено в УПИ III – „За градина“, кв. 308 в град Троян  /градинката пред киното/

Първото парково пространство, намиращо се в градинката пред киното, ще бъде облагородено като се изгради нов тротоар, който да обхожда реализирания паркинг на ул. „Димитър Икономов – Димитриката“ към парка, с настилка от тротоарни плочи. Ще се подмени и асфалтовата настилка по алеите на парка. В южната част е предвидена площадка за каране на ролери и велосипеди със саморазливна настилка в два цвята. Ще се оформят кътове за разговори с пейки, разположени една срещу друга в зелените площи. В средата на площадката за ролери и велосипеди е предвидена алея с пейки и кът за игра на дама. Паркът ще бъде оборудван с 46 бр. пейки и 26 бр. кош за отпадъци. Ще бъде осигурена възможност за достъп на хора с увреждания чрез монтаж на рампа.

Съществуващото парково осветление ще бъде допълнено с добавяне на нови стълбове за осветление, а старите осветителни тела подменени.

Изпълнител на строително – монтажните дейности, които са на стойност 191 968 лв. с ДДС е фирма „НСК София“ ЕООД.

Градска градина в „Парк Лъгът“

Общинският имот в ж. к. „Лъгът“, с площ около 2 892 м2, който е отреден за градска градина, е незастроен, с поддържана тревна растителност. В близост има изградена нова детска площадка със съоръжения за игра. Жителите на квартала скоро ще имат парк с  основна и второстепенна алейна мрежа с уширения за поставяне на пейки, ще се обособи фонтанка в близост до детската площадка, ще бъдат изградени многобройни места за сядане с перголи, ще бъдат поставени кощчета за отпадъци и  габиони със седалки. Предвиждат се и осъвременяване на озеленяването и парковото осветление.

След проведена процедура по ЗОП е избран изпълнител БИЛДТРОН ЕООД, гр. Варна с който е сключен договор на стойност 187 313 лв. с ДДС.

Реализацията на проекта ще задоволи потребностите от активен и пасивен отдих на гражданите чрез създаване на благоприятна, функционална и естетически издържана паркова среда.

Последна промяна: 10:41, 11 Март 2021
Разглеждания: 464

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook