Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян сключи договор за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.090-0025 „Дългосрочна грижа за хората с увреждания в Община Троян“

На 28.04.2022 г. Община Троян сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.090-0025 „Дългосрочна грижа за хората с увреждания в Община Троян“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

Договорът финансира дейностите за предоставяне на социалните услуги „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ в гр. Троян и Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, за които се изгражда социалната инфраструктура със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектът ще осигури 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности на лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост, както и подкрепа за водене на самостоятелен и независим начин на живот.

Социалните услуги ще предоставят грижа и подкрепа при лично обслужване, медицинско наблюдение, хранене и терапевтични дейности за развитие, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, включително умения за самообслужване, комуникация, организация на свободното време и личните контакти, обогатяване на социалния и културен живот и др. на хората с умствена изостаналост и психични разстройства.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Общата стойност на проекта е 452 000.00 лв., представляваща 100 % безвъзмездна финансова помощ и включва: 85% съфинансиране от ЕСФ или 384 200.00 лв. и 15 % национално съфинансиране или 67 800.00 лв. от договорената безвъзмездна финансова помощ.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца, считано от 28.04.2022 г. и ще приключи на 30.06.2023 г.

 

Проект BG05M9OP001-2.090-0025

„Дългосрочна грижа за хората с увреждания в Община Троян“

Последна промяна: 11:05, 3 Май 2022
Разглеждания: 396

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook