Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян ще реализира дейности по проект „Бъдеще за децата в Община Троян“

22
Апр
2024
Община Троян ще реализира дейности по проект…

В края на 2023 г. Община Троян сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс, за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.003-0114 „Бъдеще за децата в Община Троян“. Общата стойност на проекта е 294 924,00 лв., в т.ч. европейско финансиране в размер на 85 % или 250 685,40 лв. и национално съфинансиране в размер на 15 % или 44 238,60 лв.


Основната цел на проекта е повишаване на детското благосъстояние, противодействие на социалната изолация, подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и консултативна подкрепа, с цел превенция на рисковете от изоставане в развитието на детето, намаляване на негативните тенденции свързани с детската бедност и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция на детето.


Проектът ще обхване деца от целевите групи от всички населени места в общината - деца с увреждания и в риск от изоставане в развитието и техните семейства; деца от семейства в неравностойно положение, като ще се обърне особено внимание на по-отдалечените места, които нямат достъп до социални услуги по една или друга причина. Услугите ще осигурят подкрепа на родителите за преодоляване или ограничаване на рисковите фактори за отглеждането и развитието на детето.
Дейностите по проекта са възложени на специалистите от „Дневен център за деца с увреждания и техните семейства“ гр. Троян и „Център за обществена подкрепа“, които имат нужната квалификация и опит да открият увреждането и да работят за минимизиране на последиците от него върху качеството на живот и способностите на детето. 


Децата, включени в проекта, получават подкрепа от психолози, клиничен психолог, логопеди, рехабилитатор, медицинско лице, акушер, ресурсен учител, социални работници, социален педагог, шофьор. При необходимост от интервенция на увреждането в специализирана среда се използва материалната база на „Дневен център на деца с увреждания и техните семейства“, която е оборудван с всичко необходимо за подкрепа на децата.


Целта на проекта е подпомагане децата, като се обхванат от най-ранна възраст, за да се идентифицират проблемите и рисковете и се окаже навременна и адекватна подкрепа, както на тях, така и на техните семейства, да се подкрепят семействата за осигуряване на нормални жилищни условия, постоянни доходи, с цел повишаване благосъстоянието на детето и намаляване на детската бедност. Ще се акцентира върху повишаване на родителския капацитет, за да могат родителите уверено да подкрепят децата си в изпълнението на ежедневните дейности. Чрез мобилното предоставяне на услугите ще се достигне до по-отдалечените населени места в общината, и до семейства, които нямат  достъп до социални и здравни услуги. 


Сред целите на проекта е и постигане на „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“, която се състои в провеждане на информационни кампании и цели изграждане на здравословни и добри навици и повишаване качеството на живот, както и „Подобряване на ранния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, като се обръща особено внимание децата и групите в неравностойно положение“.


Проектът е с продължителност 25 месеца и ще приключи на 01.11.2025 г.
 

Последна промяна: 16:21, 22 Април 2024
Разглеждания: 163

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook