Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян разработва пилотни модели за изчисляване на такса битови отпадъци

20
Май
2024
Хемус Ресурс

Във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси и приетата Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в ЗМДТ, относно таксата за битови отпадъци, Кметът на Община Троян определи работна група, в 6-членен състав начело със заместник-кмета Ангелов, която да разработи промени в Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.

Съгласно действащата към момента нормативна уредба, определянето на такса битови отпадъци (ТБО) става на база данъчна оценка на имота или неговата отчетна стойност. Съгласно промените, които следва да влязат в сила от 1 януари 2025 г., гражданите следва да заплащат ТБО определена по нов начин, като количеството битови отпадъци следва да е  водеща основа за определянето ѝ. Общинският съвет може да приеме основи, различни от водещата, като за различните компоненти на таксата могат да бъдат:

1. за услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране:

а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;

б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;

в) брой ползватели на услугата в имота;

2. за услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации:

а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;

б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;

в) брой ползватели на услугата в имота;

3. за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината:

а) брой ползватели на услугата в имота;

б) разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.

Процесът към преминаване към този подход изисква много прецизна работа, заради което администрацията подготвя варианти за тестване на модела в един от троянските квартали. Преди въвеждане на тестовия модел всички граждани ще бъдат информирани. Пилотният модел няма да има финансово изражение при такса битови отпадъци в периода, в който ще се тества. За целите ОП „Комунални услуги“ предстои да закупи нови, специално предназначени за целта съдове, които ще бъдат поставени пред всяко жилище.

 

Снимка: Архив на Община Троян, илюстративна

Последна промяна: 08:20, 20 Май 2024
Разглеждания: 107

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook