Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян приключи проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; Ж. К. „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Христо Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров" №

25
Авг
2023
Община Троян приключи проект „Повишаване на енергийната…

На 24.08.2023 г./четвъртък/ от 10.30 ч. в град Троян, пред МЖС на ул. „Пенчо Х. Найденов“ № 7 се проведе официална церемония „Откриване на обекта“. На събитието присъстваха представители на Областен информационен център - Ловеч, общинската администрация, журналисти и граждани, живеещи в обновените сгради. Инж. Мария Василева - ръководител проект и представител на етажната собственост на МЖС на ул. „Пенчо Х. Найденов“ № 7, откриха обекти с прерязване на трикольорна лента. С това церемонията по откриване на обекта приключи.

От 11.00 ч. в същия ден в салона на Община Троян се проведе заключителната пресконференция. Ръководителят на проекта запозна подробно присъстващите с извършените дейности и благодари на всички изпълнители, реализирали  проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; ж. к. „Младост“, бл. 2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Христо Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров" № 23“.

На пресконференцията присъстваха граждани, живущи на обновените обекти, които изразиха своята благодарност и споделиха настъпилите положителни промени.

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.003-0021 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" № 332; ж. к. „Младост“, бл.2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ № 7; ул. "Христо Ботев" № 105 и 107 и ул. "Тома Хитров" № 23“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..

 

 

Последна промяна: 07:58, 25 Август 2023
Разглеждания: 341

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook