Община Троян обявява подбор за работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян

05
май
2021
Община Троян обявява подбор за работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян

Община Троян обявява подбор на 1 (едно) работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян, финансирано по програма „Старт на кариерата“ за заетостта през 2021 г.

Лицата, кандидатстващи за длъжността следва да са на възраст до 29 г., завършили висше образование (дипломирани), без трудов стаж по придобитата специалност,  регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.

В срок до 19.05.2021 г., включително кандидатите подават в дирекции „Бюро по труда” по регистрация комплект документи със заявление за кандидатстване по програмата.

Дирекция „Бюро по труда“ извършва първоначален преглед на документите за съответствие на кандидатите с изискванията за заемането на съответните работни места по програмата и насочват към Община Троян за интервю всички лица, отговарящи на изискванията.

Община Троян ще информира кандидатите за датата, часа, мястото и начина на провеждане на интервюто за работа.

Пълният комплект документи e публикуван на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg) и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/).

Кандидатите могат да получат допълнителна информация за работното място и документите за кандидатстване и на интернет-страницата на Община Троян:  https://www.troyan.bg/bg/karieri.

Последна промяна: 13:03:58, 13 май 2021
Разглеждания: 493

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top