Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян кандидатства за подкрепа за Нови местни инициативи Баухаус

21
Май
2022
Община Троян кандидатства за подкрепа за Нови…

В началото на месец април Европейската комисия отправи покана за подкрепа на проекти за трансформация по линия на „Нови европейски местни инициативи Баухаус“.

В поканата Община Троян видя възможност да подготвя проектно предложение „Наследство с бъдеще - опазване и преобразуване на културното наследство“.

Инициативата „Нов европейски Баухаус“ е екологичен, икономически и културен проект, който има за цел съчетаването на дизайн, устойчивост, достъпност, финансова достъпност и инвестиции, с оглед подпомагане осъществяването на Европейския зелен пакт.

Проектите трябва да включват трите основни ценности на Новия европейски Баухаус - устойчивост, естетика и приобщаване и да допринасят за поне една от четирите области на действие: ремонт на съществуващи сгради и обществени пространства в дух на кръговост и въглеродна неутралност; опазване и преобразуване на културното наследство; адаптиране и преобразуване на сгради за достъпни жилищни решения;  регенериране на градски или селски пространства.

Избраните проекти ще получат подкрепа от интердисциплинарни експерти чрез програма за техническа помощ, включваща оценка на нуждите, съдействие при разработване и планиране на проекта, технически съвети, пътна карта за изпълнение.

Проектната идея на Община Троян е насочена към трансформация и адаптиране към промените в дух на кръговост, въглеродна неутралност и достъпност на Национално изложение на художествените занаяти и приложните изкуства в село Орешак, с цел превръщането му в красиво, устойчиво и приобщаващо място.

На провелата се в изложението, през м. юли 2021 г., Студентска работилница под наслов „Наследство с бъдеще“ за преосмисляне на пространствата на изложението, част от научен проект към Центъра за научни изследвания и проектиране в България, се стигна до заключението, че изложението е едно прекрасно оформено място за култура, с добра функционална обвързаност, с големи зелени пространства и някогашна силно изразена визуална идентичност, което обаче се нуждае от реновиране, съобразно предизвикателствата на нашето време, с поглед в бъдещето.

Целта на проекта, с който Община Троян ще участва в конкурса, е преосмисляне на наличната материална база, включване на нови площи за провеждане на събития и създаване на нови в синтез между традиция и новаторство, в дух на кръговост и въглеродна неутралност, равенство и социално включване, свързвайки иновативната естетика с местните занаяти.

На база на анализа е създадена концепция за развитие на НИХЗИ, включваща: реконструиране на палата 6; осигуряване на административна, обслужваща и изложбена  площ за създаване на регионален център, осигуряващ среда и развитие на субектите на социалната и солидарна икономика, в обема на палата 4; оформяне на открита сцена и отворено експозиционно пространство посредством премахване ограждащите стени на палата 5 и реновиране и експониране на характерната и ценна за времето си пространствено-прътова покривна конструкция на залата; обособяване на втори вход-изход при палата 9 и оформяне на пространството около него; ремонт на палати 4, 8 и 9 с обособяване на базар, книжарница и детски работилници; ландшафно и парково оформление на територията на комплекса предоставящо възможност за рекреация и увеличаващо парковата част на комплекса. Съпътстващи дейности ще бъдат насочени към прилагане на съвременни презентационни способи за експониране на културното наследство и достъпността му до всички членове на обществото.

 

Цялостната трансформация на изложението следва да бъде извършена, посредством методи и способи за ограничаване на замърсяването на общината.

 

Последна промяна: 11:03, 20 Май 2022
Разглеждания: 435

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook