Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Областен екип по приемна грижа – Ловеч и Община Троян обявяват конкурсна процедура за приемно семейство

25
Мар
2022
процедура за приемно семейство

Областен екип по приемна грижа – Ловеч и Община Троян обявяват конкурсна процедура за едно професионално приемно семейство, което да отговаря на следния профил: Да полага грижи и възпитание за едно дете или две, ако са в родствена връзка – сиблинг, без значение на пол и етнически произход, здрави, без увреждане, във възрастов диапазон на детето/ децата от 3 до 12 години. Кандидатите за професионално приемно семейство трябва да предоставят на детето или децата добри жилищни условия, достъп до здравни грижи и здравословен режим на хранене, да ги подкрепят в образователния процес, да са толерантни към преживяванията им, да уважават и съхраняват културното, езиковото и религиозното минало на детето и да го насърчават и подкрепят в израстването му като личност, да предпазват детето/децата от злоупотреби, пренебрегване или нехуманно отношение. Приемното семейство трябва да не прилага физически наказания и други унизителни форми на отношение и наказание.

При упражняване на професията „приемен родител“ се има за цел да бъдат спазвани всички законови процедури при реинтеграция на детето/децата в биологичното семейство, приемното семейство следва да осигуряват възможност и насърчават контакти с биологичното семейство и да участват в подготовката на детето при промяна на мярката за закрила - реинтеграция в биологичното семейство, осиновяване, настаняване при близки или роднини.

Кандидатите за професионално приемно семейство трябва да притежават добри лични качества и да разбират същността на услугата „приемна грижа“, да имат умения за работа в екип, да спазват етичните норми за работа с деца, да не са осъждани или срещу тях да не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права.

С всички желаещи да кандидатстват за професионално приемно семейство ще се извърши социално проучване на техните лични умения и оценка на предоставяните условия за грижи и ще им бъде проведено обучение и допълнителна квалификация по Програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, председателя на Държавна агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

Желаещите да кандидатстват за професионално приемно семейство могат да се свържат с Областен екип по приемна грижа – Ловеч на телефон – 068/ 604 378 и 0887 967 505 или на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ № 3, ет. 3, стая 14

 

 

 

 

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.                        

Последна промяна: 10:18, 25 Март 2022
Разглеждания: 768

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook