Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Нови обекти, включени в капиталовата програма на Община Троян и текущ напредък по изпълнение на планираните дейности

05
Авг
2022
Община Троян

Община Троян има реален шанс да намери решение на няколко наболели проблема, свързани с важни пътни артерии на територията на общината

  • „Основен ремонт на част от ул. "Васил Левски" в участък от ОТ 2200 до ОТ 115 в гр. Троян ( от новото кръгово до санаториума)"

Първата добра новина, която имаме възможност да споделим, е свързана с основен ремонт на част от ул. „Васил Левски“, от новото кръгово до санаториума (участък от ОТ 2200 до ОТ 115). Това става възможно, благодарение на предвидените в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 година, допълнителни средства за капиталови разходи на общините. По предварителни данни, Община Троян ще може да разчита на средства в размер на 606 500 лева. Отпуснатата допълнителна целева субсидия за капиталови разходи ще бъде разчетена на обект „Основен ремонт на ул. „Васил Левски‘ от ОТ 2200 до ОТ115,  гр. Троян“

Поради лошото експлоатационно състояние и необходимостта от неотложен ремонт на улицата, на юнската сесия на Общински съвет – Троян бе взето решение, в капиталовата програма да бъде включен  посоченият обект, със средства за изготвяне на инвестиционен проект. Съгласно проектно-сметната документация, прогнозната сума, необходима за цялостно реализиране на проекта, е около 900 000 лева. Остатъкът от средствата, извън очакваните 606 500 лв., ще бъде осигурен от Бюджет 2023.

Предвиденият за ремонт участък е с дължина от 550 м., като пътната настилка е амортизирана, с множество мрежовидни пукнатини и деформации. Бетоновите бордюри и тротоарните настилки също са в лошо състояние.

При ремонта на улицата ще се преасфалтира пътното платно и ще се монтират нови бетонови бордюри. Тротоарите ще се изпълнят с паважна настилка (унипаваж) върху основа от минерал бетон и цименто-пясъчен разтвор.

 При кръстовищата видимата част на бордюрите ще се понижи до нивото на пътната настилка, а на тротоарната настилка ще се изпълни ивица с тактилни плочи. Старите капаци на съществуващите ревизионни и дъждоприемни шахти ще бъдат подменени с нови.

 След преглед на дървесната растителност от еколог е установено, че част от дървета по улицата са болни и изгнили и за да бъде осигурена безопасността на пешеходците, те ще бъдат премахнати, като в последствие се извърши компенсаторно засяване на нови, подходящи видове. Предвидено е да се засадят 52 бр. нови дървета, от които - 31 броя от вида млечен явор с кълбовидна форма и 21 броя - планински ясен с кълбовидна форма.

В момента се изготвя техническа спецификация за обявяване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на строително-монтажните работи.

  • „Реконструкция на съществуващ общински път LOV 1140 през с. Орешак /ул. „Стара планина“/, заедно със съоръженията и принадлежностите към него.”

Втората добра новина вече бе анонсирана в социалните мрежи, но сега имаме възможност да дадем допълнителни подробности. В публикуваното в  последния ден от  работата на правителството решение на Министерски съвет за финансиране на инвестиционни проекти, Община Троян е включена с проект „Реконструкция на участък от съществуващ общински път LOV 1140 през с. Орешак /ул. „Стара планина“/, заедно със съоръженията и принадлежностите към него.” Очаква се договорите за финансиране да бъдат подписани от новия Министър на регионалното развитие.

Цялостната стойност на проекта, включващ реконструкция на пътната настилка, тротоарите, бордюрите, уличното осветление и зелените площи, както и изграждане на велоалея от началото на Орешак до Троянския манастир, е 4.1 млн. лв. по актуализирани цени с ДДС. Средствата ще бъдат отпускани поетапно, като в рамките на тази година Община Троян ще получи първият транш от 500 000 лв.

Улица „Стара планина“ е част от общински път LOV1140 „Орешак - Троянски манастир - Черни Осъм - м. Смесито - мах. Нешковци“, участъкът предвиден за ремонт е от км 0+000 до км 3+800. При ремонта на пътя ще се изградят две платна за движение с ширина от 3.00 м до 4.50 м  и едно платно за паркиране с променлива ширина в зависимост от съществуващата ширина на пътя. Бетоновите бордюри в обхвата на улицата ще се подновят с нови 18/35/50 см. Бордюрите ще бъдат монтирани „легнали“ с видима част 8 см от ръб настилка /5см+3см регула/. Тротоарите ще се изпълнят с бетонови плочи 40/40/5 см върху основа от минерал бетон и цименто-пясъчен разтвор. При кръстовищата видимата част на бордюрите ще се понижи до нивото на пътната настилка, а на тротоарната настилка ще се изпълни ивица с тактилни плочи. Предвижда се на част от площта на тротоара да се изгради велоалея с ширина от 1.20 м оформена с червени бетонови плочи и жълта маркировка. Ще се подмени вертикалната сигнализация. След полагане на износващия пласт ще се положи хоризонтална маркировка. Проектът предвижда подмяна на проводника на уличното осветление от ул. „Данчо Василешки“, посока към Троянския манастир, с финансиране от бюджета на Община Троян. В същия участък ще се изгради и подземна тръбна мрежа.

Ще бъдат засадени 56 бр. нови дръвчета от вида млечен явор с кълбовидна форма.

Предвидените строително монтажни работи при ремонта на пътя и тротоарите следва да бъдат реализирани за период от 730 календарни дни. Предстои обявяване на обществена поръчка за изпълнител на строително-монтажните работи и след сключване на договор поетапно реализиране на планираните дейности.

  • "Реконструкция на участък от ул. ”Г. С. Раковски” и обособяване на паркоместа, гр. Троян"

На 27.07.2022 г. Кметът на Община Троян Донка Михайлова подписа договор с изпълнителя на строителството на обекта. Фирмата е ДЗЗД “Улици Троян“ гр. Севлиево. Откриването на строителната площадка ще се състои в началото на м. септември. През месец август фирмата ще изпълни подготвителни работи, свързани с доставка на материали, осигуряване на сигнализация за временна организация на движение и всичко, необходимо за започване на работа.

С реализиране на проекта "Реконструкция на участък от ул. ”Г. С. Раковски” и обособяване на паркоместа" ще се създаде по-благоприятна комуникационно-транспортна обстановка и ще се осигурят паркоместа на ул. ”Георги С. Раковски”, в гр. Троян. Проектните габарити са съобразени със съществуващия габарит на улицата. Широчина на пътно платно е 2х3.00м. Широчината на тротоарите от дясно и от ляво е с променлива ширина между платното и регулационната линия. Има предвидени 5 зони за паркиране от северозападната страна на уличното платно и една зона в източната  при изхода на ул.”Захари Стоянов”, като общия брой паркоместа е 97. Проектът предвижда подмяна на съществуващите бордюри и възстановяване и/или направа на нови тротоари с бетонови плочи 40/40/5.

Проектната ситуация е решена, като максимално е запазено съществуващото положение, като е съобразено местоположението на съществуващите ел. стълбове, дървесни видове (не подлежащи на премахване), регулационния план и възможността за реализиране на максимален брой паркоместа .

Нивелетното решение е направено съобразно максималното запазване на съществуващото положение на входовете на имотите и съществуващото ниво. Отводняването ще се извършва чрез надлъжния и напречните наклони на уличното платно и повдигане/сваляне нивото на съществуващите дъждоприемни шахти.  Предвижда се снижение на бордюрите и тротоарите на всички кръстовища по главното направление с цел изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

  • Изпълнение на програмата за текущ ремонт на Община Троян.

В изпълнение  на  програмата за текущ ремонт на Община Троян, приключи ремонтът на ул. „Незабравка”, като са подменени бордюрите, уличната и тротоарната настилка в участъка между ул. „Хр. Ботев” и ул. „Радецки”. В зоните на тротоарите са изградени карета, в които предстои засаждане на нови дървета, в подходящ за целта сезон. Положена е нова асфалтова настилка и по ул. „Голяма Рибна”, ул. „Васил Спасов” и част от ул. „Лъкарица”. В хода на изпълнението  на  програмата продължава и работата по тротоарната настилка на ул. „В. Левски”. Завършен е 90% от планираният обем дейности, като в момента се работи по последния участък, в района на ж.к. „Младост”.

Предстои обявяване на нови процедури по ЗОП за текущ ремонт на улични и тротоарни настилки, след финализирането на които ще бъдат възложени за ремонт и други улици в града.

За дейностите, свързани с текущ ремонт на общинската пътна мрежа, предстои сключване на договор в средата на м. август, след което ще започне и изпълнението им.

Текущият ремонт на улиците по селата ще започне по-късно от планираното, поради прекратяване на обявената процедура, след отказ от фирмата, поканена за сключване на договор. Предстои повторно обявяване на обществена поръчка.

Последна промяна: 08:47, 5 Август 2022
Разглеждания: 461

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook