Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Насоки за кандидатстване за включване на събитие в Календарния план на културните събития в община Троян за 2024 година

* Културният календар на Община Троян подкрепя и реализира събития с местно, национално и международно значение;

* Насърчава устойчивостта на утвърдени културни събития и подкрепя иновативни културни събития;

* Популяризира нематериалното културно наследство – местни обичаи, традиционни празници и др.;

* Кандидатства се осъществява по утвърден от Кмета на община Троян формуляр /Приложение 1/, който съдържа:

1. Обща информация за предложението (наименование на предложението, кандидатстваща организация, място на провеждане, дата на провеждане, обща стойност на предложението).

2. Информация за кандидатстващата организация – лице за контакти, телефон, имейл адрес, и др.

3. Кратко описание на предложението за организиране на събитие - цели и описание на предложението:

  • Целеви групи. Към каква публика е насочено събитието?
  • Дейности и времеви график. Конкретните дейности и сроковете за тяхното осъществяване.
  • Резултати. Какви са очакваните резултати от реализирането на събитието? Как ще бъдат популяризирани?
  • Партньори. Кратка информация за партньорите, ако има такива.

4. Финансов разчет на необходимите средства за реализация на събитието /Приложение 2 и/или Приложение 3/

  • Община Троян финансира до пет проектни предложения на една институция;
  • Община Троян финансира едно проектно предложение на институция в размер на 80%, като собственият принос е 20% от общата стойност на предложението. Кандидатстващата институция подава приоритетно проектно предложение, което желае да бъде финансирано от Община Троян като попълва Приложение 1 и Приложение 2;
  • Всяко следващо проектно предложение на същата институция подлежи на финансиране в размер на 50% от Община Троян и 50% собствен принос. При кандидатстването се попълва Приложение 1 и Приложение 3.
  • Във финансовия разчет е важно да се посочи характера на разхода, в т.ч. рекламни материали, озвучаване, хонорар изпълнител/и, транспорт, заря и др. Разходи за хранителни стоки не са допустим разход.
  • При реализирането на одобрено по Културен календар събитие, задължително на видно място се упоменава, че събитието е осъществено с финансовата подкрепа на Община Троян.

Срок за кандидатстване – до 7 декември 2023 г.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 15:37, 24 Ноември 2023
Разглеждания: 447

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook